Ömür OKUR » Bilgi Havuzu » İslam’da Cinsel Hayatla İlgili En Sık Sorulan Sorular

İslam’da Cinsel Hayatla İlgili En Sık Sorulan Sorular

Paylaş; başkaları da faydalansın!

cinsellik

Takvim Gazetesi yazarı; Ali Rıza Demircan Hoca, İslam’da cinsel hayatla ilgili en sık sorulan soruları cevapladı. Hangi birliktelikler ve davranışların helal, hangilerinin haram olduğunu anlattı.

İşte o soru ve cevaplar;

Cinsel öğretim niçin önemlidir?

CEVAP: Müslüman olmak bedenimiz, ruhumuz, mallarımız ve toplumsal hayatımız üzerinde Yüce Allah’ımızın hakimiyetini kabul etmektir. O’nun hakimiyetini kabul etmek ekonomik ve siyasi hayatımız gibi cinsel hayatımızı da onun emirlerine ve yasaklarına göre düzenlemeyi gerektirir.

Bu sebeple cinsel hayatla ilgili ilahi emirleri ve yasakları öğrenmek farz görevimizdir. Ayrıca bu ilahi emirlere ve yasaklara göre yaşamak da bizler için ibadettir. Çünkü ibadet Rabbimizin ve Peygamberimiz’in buyruklarına itaat etmektir.

Evlilik İslami görev midir?

evlilik

CEVAP: Evlilik insan doğasının gereği, dinimizin de emridir. İslâm dininin emirleri ve yasakları aile çevresiyle ilgilidir. Ana–baba ve çocuklarla ilgili görevler, miras hukuku ve zina yasağı hep evlilikle alakadır.

Cinsel gücü olup da nafaka sağlayabilecek kişi, eşe zulüm edebileceği endişesini taşımıyorsa evlilik farz bir görevdir.Nedensiz bekârlık İslâmî yol ve yöntem değildir. Ancak özellikle kadınlar için taliplisi olmadığında hiç şüphesiz bekâr kalış sorumluluk doğurmaz.

Ne var ki kadın ların bizzat kendilerinin veya ailelerinin evlenme teklif etmeleri de İslâmî adaba uygundur. Bazı İslâm bilginlerinin evliliğin zinaya düşme korkusu halinde farz olacağı şeklindeki yaklaşımları gereksizdir. Çünkü zinaya düşme tehlikesi her zaman vardır.

Kur’ân diliyle “…zayıf yaratılan…” bir varlık olan insanın Yusuf suresinin 24 ve 33 âyetlerinde işaret edildiği gibi her zaman zinaya düşebilir. Baş koruyucu ise evliliktir.

Âdet halinde sevişmek, ilişkiye girmek haram mıdır?

adet günlerinde cinsellik

CEVAP: Yüce Rabbimiz sınırsız bilgi ve rahmet sahibidir. O, kulluk denemesine uğrattığı insanlara yalnızca bedeni, ruhi, ahlâki veya sosyal yönden zarar verebilecek sözleri, davranışları ve işleri yasaklamıştır.

Âdet halinde ilişki de zarar verebileceği için Eza olarak nitelenerek yasaklanmıştır. Bakara suresinin 222 âyetinde şöyle buyurulmuştur: “Ey Peygamber! Sana kadınların ay halini de sorarlar. De ki; O bir ezadır. Bu sebeple ay halindeki kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Temizleninceye kadar kendilerine yaklaşıp ilişkiye girmeyin.

İyice temizlenip boy aptesti aldıkları zaman Allah’ın emrettiği üreme organından onlarla cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Allah çok çok tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri / adet halinde ve ters yol ilişkisinden kaçınarak temizliğe özen gösterenleri de sever.”

Açıkça anlaşılacağı üzere adet halinde cinsel ilişki haram kılınmışsa da ilişkiye varmayan sevişme helâldir. Sevgili Peygamberimizin izlememiz gereken öğretisi ve uygulaması olarak âdet hali sırasında kadınlar temizliğe önem verip kokulardan arınmalı, kocalar da ilgisiz kalmamalı ama asla ilişkiye girmemelidir.

Oje boy abdestine engel midir?

ojeli tırnaklar

CEVAP: Yapıştırıcı, boya, oje ve benzerleri gibi suyun vücudun tabii derisine ulaşımını engelleyici maddeler boy abdestine manidir. Bu gibi maddeler yıkanmadan önce çıkarılmalıdır.

Eşler arasında ilişki ne zaman yasaktır?

cinselliğin yasak olduğu günler

CEVAP: Eşler arasında ilişkinin yasak olduğu günler, geceler yoktur. Cuma, Kandil ve bayram gecelerinde de ilişkiye girilebilir. Ancak Kadir gecesi olduğuna yürekten inandığımız gecede ilişki yasak olmamakla beraberPeygamberimiz’in duâya yönlendirici uyarıları çizgisinde ertelenmesi öğütlenebilir.

Uzun süreli ayrılık, nikah yenilemeyi gerektirir mi?

uzun süreli ayrılık

CEVAP: Ayrılık sebebiyle uzunca bir süre ilişkiye girilmemesi nikahın yenilenmesini gerektirmez. Bir diğer anlatımla boşanma olmaksızın eşlerin bir birilerini kasıtla ihmal etmesi haram olmakla, günahkar kılmakla birlikte nikahı düşürmez.

Mastürbasyon haram mıdır?

mastürbasyon

CEVAP: Erkek veya kadın için mastürbasyonu yasaklayan doğrudan bir âyet ve sahih bir hadis yoktur. Eşlerden birinin mastürbasyon yapması; cinsel görevini aksatması durumunda- eşe zulüm olacağı için haramdır. İhtiyaç yokken mastürbasyon yapılması ise hayat maddesinin israfıdır. İsraf’ ise haramdır. Ancak arzular şiddetlenir de zinaya düşme tehlikesi belirirse mastürbasyon caiz olduğu gibi vacib/yapılması gerekli bir görev olur.

Cinsel haz amaçlı bakışlar caiz midir?

Angelina Jolie, sexy looks

CEVAP: Değişik mekanlarda karşılaşan erkeklerle kadınların birbirlerinden etkilenmeleri tabiidir. Ancak etkilenmeleri cinsel arzulu iradeli bakışmalara dönüşmemelidir.

Söz ve anlam olarak Allah’ın Kitabı ve İslâm Dini’nin temel kaynağı olan Kur’ân’ın Nur suresinin 30. ve 31. âyetlerinde mümin kadınlar ve erkeklerin gözlerini cinsel arzulu bakışlardan korumaları emredildiği için cinsel haz amaçlı bakışlar cinsel taciz olarak yasaklanmıştır. Ancak beğeni ile sonuçlansa da cinsel arzuyla tekrarlanmayan ani bakmalar ve bakışmalar da sakınca yoktur. Çünkü Peygamberimiz, ardından iradeli cinsel bakışların gelmediği ani bakışların helâl olduğunu açıklamıştır.

Oral ilişki haram mıdır?

oral sex

CEVAP: Cinsellikle ilgili olarak sorulan soruların büyük bir bölümünü oluşturan, klasik kaynaklarda yer almayan ve cevabı yanlış anlamalara da sebep olabilecek olan bu soruyu İslâm’a Göre Cinsel Hayat isimli kitabımızdan yapacağımız alıntı ile cevaplandıracağız:

Kur’ân-ı Kerim’de ve Hz.Peygamber’in Sünnet’inde haramlığı açıklanmamış bütün sözler, davranışlar ve işler helâldir; yapılabilir. Haram olanları helâlleştirmek gibi helâl olanları haramlaştırmak da ilahlaşmak/ilahlaştırmak anlamına gelir. En büyük günahlardandır.

Konuya bu duyarlılıkla eğileceğiz. Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarını öpme-emme anlamına oral ilişki, İslâm öncesi Cahiliyet döneminde sevişme tekniği olarak bilinmekle beraber, Kur’ân ve Sünnet’te oral ilişki ile ilgili açık bir hüküm yoktur. Ancak genel kurallar vardır. Oral ilişkiyi iki kısım halinde incelemek gerekir.

a) Cinsel ilişkinin başlangıcında, şehvetlenmeden ötürü gelebilecek akıntı ve mezi dil ve dudaklara bulaştırılmadan yapılacak ve ruhî bunalım doğurmayacak oral ilişki ruhsat olarak onaylanabilir.

Ancak tabii bir duygu ile veya ruhî ve kültürel gelişim sebebiyle oral ilişkiye ilgi duymayan, hatta ona karşı olumsuz tavır alan eşi buna zorlamak, ruhsal bunalıma ve cinsel mutsuzluğa sebep olacağı cihetle zulüm olur. Sadizm gibi bu tür zulüm de şüphesiz haramdır.

Harama yöneltici değinilen davranışlardan kaçınılsa da, tabiî bir sevişme tarzı olmadığı için, oral ilişkinin bir süre sonra nefretimsi duygulara sebep olabileceği ve dolaylı olarak cinsel mutluluğu olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğini de hatırlatarak, oral ilişkinin onay verilebilecek bu kısmından da kaçınılmasını öğütleriz. Nitekim kaçınılmasını tavsiye buyuran İslâm bilginleri de vardır.

b) Ağzı cinsel organa dönüştüren ve ağza boşalmayı içine alan oral ilişki ise -Allah bilir- haramdır. Kur’ân ve Sünnet arka organdan (anüs) ilişkiyi haram kılar.

Bu tür ilişkilerin helâl görülerek yapılmasını azaba uğrama sebebi olarak bildirirken, ağzı cinsel organa dönüştürerek yapılacak oral ilişkiyi daha bir haram kılacağı açıktır. Kaldı ki bu anlamda oral ilişki, yozlaştırılmamış insan doğasının çirkin bulacağı, iğrenç göreceği bir işlemdir; Kur’ân ifadesiyle Fahşâ ve Habîse’dir.

Cinsel içerikli çirkinlik olan fahşâ ve pislik olan habîse ise Kur’ân’la haram kılınmıştır. Doğruları en iyi bilen Allah’tır ve bize düşen kulluk görevi, haram olma şüphesi taşıyan işlerden bile kaçınmaktır.

Müslüman bir bayan, kadın kuaförüne üreme, koltuk altı ve bacak bölgesi kıllarına yönelik işlem yaptırabilir mi?

epilasyon

CEVAP: Müslüman kadınlar, uyluk dahil üreme bölgesi ve yakın çevresi anlamına gelen Ferc’lerini Rabbimizin Kur’ânî emri gereği korumak; kızları ve kardeşleri dahil hiç kimseye açmamakla yükümlüdürler. (Nur 31) Bu sebeple bu bölgelerini açarak bir işlem yaptıramazlar.

Ancak, kırk gün aşılmaksızın yapılması gereken temizliklerini, hastalık ve yaşlılık gibi her hangi bir sebeple bizzat yapamıyorlarsa, kadın kuaförü yanı sıra bir başka kadına da yaptırabilirler. Koltuk altı ve bacak bölgesi işlemlerinde ise dini bir sakınca yoktur. Erkekler de Ferc’lerini korumakla yükümlü olduklarından yukarıda kadınlara ilişkin olarak açıklanan hükümler, erkekler için de geçerlidir.(Nur 30) Zaruret halleri dışında doktorlar, kuaförler ve çocuklarımız dahil hiçbir Müslüman da bir başkasının üreme bölgesi çevresine bakamaz ve işlem yapamaz.

Bir bayanın cinsel cazibesini artıracak ve onu ilgi odağı kılacak şekilde parfüm kullanması helal/caiz midir?

parfüm sıkan kadın

CEVAP: Kocası ve babası – kardeşleri gibi ebediyen evlenemeyeceği mahremleri yanında kullanması helal ise de yabancılar yanında kullanması caiz değildir. Haramdır. Çünkü kadını kişiliği üzerinden değil de cinselliği üzerinden ilgi odağı kılacak bu işlem, Rabbimizin “Zinaya yaklaşmayınız…”şeklindeki yasağına aykırılıktır. ( İsra 32) Bu aykırılığı Peygamberimiz de şöylece açıklamaktadır:

“Şehvetle bakan kişi göz zinası yapmıştır. İlgilerini çekmek için güzel kokular sürünerek erkekler arasına giren kadında (şehvetle bakan kişiler gibi) günah işlemiştir.” ( Ebu Davud Tereccül, 7)

Yazı “http://www.takvim.com.tr/Yasam/2012/12/12/adetli-sevisme-haram-midir” da yayınlanmıştır…

Paylaş; başkaları da faydalansın!

About Ömür OKUR

Elektrik - Elektronik Mühendisiyim. Türküm Müslümanım Vatanseverim. Sinema yorumcusuyum. Bugünü dünün üzerine bir şeyler katmak için yaşıyorum. Kendi hayatımın yorumcusuyum: Gün içinde benim yaşadığım yada birilerinin yaşadığı olayların bendeki yansımalarını yazıyorum, başkalarının da hayatına bir şeyler katsın diye öğrendiklerimi paylaşıyorum.

Check Also

Cihat Gerçekte Ne Anlama Gelmektedir

Cihat; Müslüman’ın Allah yolunda zafer kazanmak adına vermiş olduğu mücadeledir, savaştır. Cihat; Şartlar gerektiriyorsa kuralları …

9 comments

 1. Bir okuyucum aşağıdaki maili göndermiş…

  Konu: Evlilikte Cinsel Sorun

  Mesajınız: Öncelikle Saygılar diliyorum,

  Kendimi biraz tanıtayım:

  Tabi ki şu an size yolladığım mail adım ve adresim gerçek kimliğim
  değildir.

  Benim çok büyük, içinden çıkamadığım bir sorunum var. Umarım bana en
  doğru, dinimle bağdaşan bir öneride bulunabilirsiniz.

  26 yıldır evliyim. Eşim çok dindar olmamanın yanında, şu andaki
  bulunduğumuz durumun herhangi bir sıkıntı yarattığının da farkında
  değil.

  Kendisi yaklaşık 5 yıldır rahatsız. Rahatsızlığı da iktidarsızlık.

  Bu konu hakkında sizinle görüşmek isterim. Çünkü asıl sorunumu
  burada yazmaya kalksam, sayfalarca yazabilirim.

  Yurt dışında yaşıyorum, o yüzden Telefonla görüşmek de biraz zor
  olacak gibi geliyor.

  Mümkünse bana facebook veya whatsapp gibi bir yerde sorabileceğim bir
  platform adresi verebilir misiniz?

  Gerçekten bu sorun artık hem aklımı hem de bedenimi hastalık
  vaziyetine getirdi. Dinimin dışında bir günaha sebep olacak diye çok
  korkuyorum.

  Bana dönerseniz çok sevinirim.

  • Hanım efendi;

   Öncelikle ben bu işin uzmanı değilim.

   Size kendi bilgim nispetince tavsiyelerde bulunacağım.

   Kendinizi sexy gösterecek elbiselerle ve sexy hareketlerle eşinize kur yapın, Kamasutra sex pozisyonlarını öğrenin deneyin, eşinize; ona karşı cinsel istek beslediğinizi, onu arzuladığınızı belli etmek için hiç bir sınır tanımadan ön sevişme denen ilişkiye siz başlayın… (eşler arasında ters ilişki hariç, utanmadan her şey gerçekleştirilebilir)

   Bu durumda eşiniz size karşı yine niyetlenip bir şey yapamadığında da onu uzman bir doktora gitme konusunda iknaya çalışmalısınız.

   iyi günler…

 2. yardım edin bir şey sorcam

  • Sorunuz mantıklı ise ve bilgi sahibi isem yardımcı olmaktan mutluluk duyarım….

   • şimdi yaşım 18 yakışıklı ve fiziğim iyi spor yaptığım için eskiden dinime namazıma düşkündüm ama şimdi tanıştığım kızlar temiz bile olsa bendn etkilenip benle yatmak istiyorlar e bende tutamıyorum kendimi hayır diyemiyorum artık sürekliliğe bağlandı sevdiğim kıza kavuşamıyorum bunlardan dolayı bana yardım edin ne yapmalıyım

 3. berfin kasapoğlu

  Sünnete uygun sakal bırakan erkekler çevremizde az.Mesela bir erkeğin sunnete uygun sakal bıraktığını görsek bu erkek sakallarini kestirse onun bu halinin hoşa gitmesi ya da sakalsiz bir erkeğin sakalsizliginin hoşa gitmesi küfür müdür?Yani böyle az sakallı sakalsiz erkekleri çevremizde gördüğümüzde bu hallerini görerek hoşa gitmesi neden olabilir?Böyle az sakallarin ya da sakalsizligin hoşa gitmesi haramlarin nefse hoş gelmesinden midir?Bu şekilde kişilerin göze yakışıklı gelmesi onlardan hoslanma gibi durumlar dinden mi çıkarır?

  • Sünnet: Hz. Muhammed’in (Allah’ın selamı O’nun üzerine olsun) davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu sözleridir. Uyulması hoştur ama uyulmaması küfür değildir.

   Köse yani sakalı çıkmayan erkekler var; bunlar nasıl sünnet uygun sakal bırakacaklar?

   Peygamberimizin yaşadığı şartlar ile zamanımızın şartlarını değerlendirelim; o tarihte tıraş nasıl olunuyordu şimdi nasıl olunuyor? 3 bıçaklı 5 bıçaklı tıraş makineleri, tıraş köpükleri, tıraş jelleri, berberler… yani zamanımızın imkanları daha iyi. Müslüman dış görüntüsüne önem verecek, öncelikle de aynaya baktığında kendisi kendini hoşuna gidecek. Tabi burada hoşa gidecek derken çeşit çeşit sakallarına saçlarına şekil veren gençlerden bahsetmiyorum. Müslüman kılığı ile kıyafeti ile kendisini başkaları tarafından alay edilebilecek hallere sokmaz.

   Müslüman vücuduna önem verir.

   Küfür; Allahı’ın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etmedir. Sakal gibi kıldan tüyden mevzular ile küfür sayılmaz.

   Haram genelde insanın kendisine veya karşısındakine zararı dokunabilecek şeyler için belirlenmiş yasaklar bütünüdür. Yakışıklı erkek, güzel kadın… bir kere baktın, ikinciye gözünün perdesini indirmeden bakıp farklı şeyler düşündüğünde bu zinalardan göz zinasına girer. O kişi nefsine hakim olamayan birisi ise birazda insanlarla haşır neşir olmaktan utanmayan bir yapısı var ise karşıdaki de dünden razı ise sonraki aşama zina olur. Cezası vardır. Cezanın bedeli ağırdır.

   Ama şeytan insanları kıyamete kadar yoldan çıkarmaya devam edecektir. http://www.omurokur.com/2014/07/seytan-hz-muhammede-hilelerini-anlatiyor/ adresinden şeytanın hilelerini okuyabilirsin.

 4. Merhaba hocam benim hiçbir kadın veya kızla ilişkim olmadı.Daha önce herşey normaldi.Yani uyurken cinsel rüya gördüğümde de,televizyon seyrederken de,sokakta bir kadın gördüğümde de penisim sertleşip meni geliyordu.Şimdi ise 6-7 aydır uyurken de,televizyon seyrederken ve sokakta bir kadın gördüğümde de penisim sertleşiyor ve meni yerine mezi geliyor.Uyurken ise cinsel rüya görmüyorum,meni ve mezi de gelmiyor sadece penisim sertleşiyor. Yani penis sertleşmesi uyurken de oluyor gerçekte de oluyor. Bu bütün yazdıklarım neden olur? Evlendiğim zamanda böyle birşey yaşar mıyım?

Leave a Reply to berfin kasapoğlu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *