Vergi Türlerini Biliyorum

Paylaş; başkaları da faydalansın!

vergiVergi: Devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir.

Bizlere uygulanan vergi oranlarındaki her artış, konulan her hangi bir yeni vergi, birilerinin yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediklerinden, ya da hiç yapmadıklarından kaynaklanıyor… Ve tabii diğerlerinin de sadece içerilerinde isyan etmelerinden…

İşte Devlet İçin Ödediğimiz,

Devletimiz zenginleşirken!

Bizi her seferinde biraz daha yoksul bırakan vergi türleri:

Sıra Vergi Kodu VERGİ ADI
1 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
2 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
3 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
5 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
6 0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
7 0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
8 0010 KURUMLAR VERGİSİ
9 0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
10 0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
11 0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
12 0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
13 0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
14 0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
15 0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
16 0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
17 0023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
18 0024 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
19 0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
20 0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
21 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
22 0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
23 0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
24 0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
25 0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR  VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK  VERGİ
26 0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
27 0051 DİĞER ÜCRETLER
28 0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
29 0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
30 0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN  ALINAN EK VERGİ
31 0060 MÜLGA MADEN FONU
32 0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
33 0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
34 0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
35 0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
36 0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
37 0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
38 0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
39 0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
40 0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
41 0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
42 0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
43 0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
44 0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN  ALINAN EK VERGİ
45 1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
46 1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
47 1020 FON PAYI
48 1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
49 1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
50 1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
51 1030 PİŞMANLIK ZAMMI
52 1034 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
53 1037 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
54 1042 E.KATKI PAYI
55 1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
56 1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
57 1047 DAMGA VERGİSİ
58 1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
59 1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
60 1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
61 1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
62 1053 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
63 1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
64 1060 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
65 1061 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
66 1067 VERGİ YARGI HARÇLARI
67 1084 GECİKME FAİZİ
68 1085 PARA CEZASI FAİZİ
69 1086 GECİKME ZAMMI
70 1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
71 1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
72 1089 ALINAN DİĞER FAİZLER
73 1090 KANUNİ FAİZ
74 1091 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
75 1092 HESAPLANAN FAİZ
76 1093 6111 KATSAYI TUTARI
77 1094 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ
78 1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
79 1096 KONUT FONU
80 1097 Devlet iç Borçlanma Senedi Faizi
81 3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
82 3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
83 3073 USULSÜZLÜK CEZASI
84 3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
85 3076 KUSUR CEZASI
86 3077 AĞIR KUSUR CEZASI
87 3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
88 3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
89 3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
90 4001 EK GELİR VERGİSİ
91 4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
92 4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
93 4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
94 4006 FAİZ VERGİSİ
95 4007 EK EMLAK VERGİSİ
96 4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
97 4010 EK KURUMLAR VERGİSİ
98 4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
99 4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
100 4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
101 4015 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
102 4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
103 4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
104 4023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
105 4024 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
106 4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
107 4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
108 4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
109 4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
110 4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
111 4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
112 4041 GELİR VE KURUM  EKONOMİK DENGE VERGİSİ
113 4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
114 4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
115 4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
116 4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
117 4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
118 4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
119 4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
120 4050 TEKEL SAFİ HASILAT
121 4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
122 4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
123 4063 NOTER HARÇLARI
124 4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
125 4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
126 4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
127 4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
128 4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
129 4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
130 4078 NET AKTİF VERGİSİ
131 4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
132 4080 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
133 4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
134 4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
135 4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
136 4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
137 4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
138 4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
139 4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
140 4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
141 4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
142 4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
143 4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
144 4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
145 4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
146 4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
147 4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
148 4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
149 4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
150 4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
151 4150 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
152 4151 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
153 4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
154 4201 6111  MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
155 4203 6111  MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
156 4204 6111  MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
157 4205 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
158 4206 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
159 4207 6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
160 4208 6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
161 4210 6111  MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
162 4211 6111  MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
163 4215 6111  MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
164 4216 6111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
165 4217 6111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
166 4218 6111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI
167 4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi
168 4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre beyan
169 4811 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
170 9000 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
171 9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
172 9002 NÜFUS PARA CEZASI
173 9003 SEÇİM PARA CEZASI
174 9004 ASKERLİK PARA CEZASI
175 9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
176 9006 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
177 9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR  PARA    CEZASI
178 9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
179 9009 TURİZM PARA CEZASI
180 9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
181 9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
182 9012 ESNAF S.HARÇ
183 9013 GÜMRÜK VERGİSİ
184 9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
185 9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
186 9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
187 9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
188 9018 YILLIK TONAJ HARCI
189 9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
190 9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
191 9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
192 9022 KUR FARKI HESABI
193 9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
194 9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
195 9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
196 9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
197 9027 ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
198 9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
199 9029 DİPLOMA HARCI
200 9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
201 9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
202 9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
203 9033 TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
204 9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
205 9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ
206 9036 YİYECEK BEDELLERİ
207 9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS.
208 9038 İADELERDEN ALACAKLILAR
209 9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
210 9040 MERA FONU
211 9041 MERA FONU PARA CEZASI
212 9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
213 9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
214 9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
215 9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
216 9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
217 9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
218 9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
219 9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
220 9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
221 9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
222 9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
223 9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
224 9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
225 9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
226 9056 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
227 9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
228 9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
229 9059 TİCARET SİCİL HARCI
230 9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
231 9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
232 9062 TAPU HARÇLARI
233 9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
234 9064 PASAPORT HARCI
235 9065 TRAFİK HARÇLARI
236 9066 YARGI HARÇLARI
237 9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
238 9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
239 9069 DİĞER HARÇLAR
240 9070 NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
241 9071 TAVİZLERDEN GERİ  ALINANLAR
242 9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
243 9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ
244 9074 ŞEKER FİYAT FARKI
245 9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI
246 9076 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
247 9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
248 9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
249 9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
250 9080 DİĞER PARA CEZALARI
251 9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
252 9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
253 9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
254 9084 İSTİHSAL VERGİSİ
255 9085 TRAFİK CEZALARI
256 9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
257 9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
258 9088 ÇIRAKLIK FONU
259 9089 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
260 9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
261 9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
262 9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
263 9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
264 9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
265 9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
266 9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
267 9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
268 9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
269 9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
270 9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
271 9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
272 9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
273 9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
274 9105 SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
275 9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
276 9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
277 9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
278 9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
279 9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
280 9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ
281 9112 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
282 9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
283 9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
284 9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
285 9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
286 9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
287 9118 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
288 9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
289 9120 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
290 9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
291 9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
292 9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
293 9124 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
294 9125 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
295 9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
296 9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
297 9128 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
298 9129 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
299 9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
300 9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
301 9132 KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
302 9133 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
303 9134 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
304 9135 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
305 9136 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
306 9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
307 9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
308 9139 YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
309 9140 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
310 9141 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
311 9142 BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
312 9143 TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
313 9145 SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
314 9146 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
315 9147 MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
316 9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
317 9149 KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
318 9150 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU
319 9151 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
320 9152 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
321 9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
322 9154 KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
323 9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
324 9158 3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC
325 9159 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
326 9160 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
327 9161 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
328 9162 KADASTRO HARÇLARI
329 9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ
330 9165 KONSOLOSLUK HARCI
331 9166 KARAR VE İLAM HARCI
332 9167 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI
333 9168 KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE
334 9169 MADEN RUHSAT HARCI
335 9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
336 9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
337 9172 ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI
338 9173 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
339 9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
340 9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
341 9176 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
342 9179 6183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ
343 9180 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
344 9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi
345 9185 HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ
346 9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
347 9196 EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA
348 9197 6113 Sayılı Kanun Kapsamında Devir Tahakkukları
349 9198 MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
350 9200 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
351 9201 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
352 9202 DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
353 9203 DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
354 9213 GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
355 9220 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
356 9221 DİĞER HİZMET GELİRLERİ
357 9223 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU
358 9224 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ
359 9225 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU
360 9226 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ
361 9227 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
362 9228 BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ
363 9229 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
364 9246 ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
365 9247 ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
366 9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN ˜İ.P.C
367 9302 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
368 9303 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
369 9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
370 9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
371 9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
372 9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
373 9308 SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC.
374 9309 TURİZM PARA CEZASI
375 9310 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
376 9311 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
377 9312 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
378 9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
379 9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
380 9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
381 9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
382 9319 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.’LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
383 9341 MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
384 9901 ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU

Şimdilik bu kadar:)

Paylaş; başkaları da faydalansın!

2 Yorum

  1. Avatar over here 26 February 2018
  2. Avatar News 26 March 2018

Yorum yaz

Joker
Nasrettin Hoca Mertebesi Yükseltilen Eşek Hikayesi
Kitty Genovese Sendromu, Seyirci Kalma Etkisi
Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, Yuval Noah Harari
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley
Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı
Enflasyon Nasıl Hesaplanır, 2019 Enflasyon Sepeti
Joker
Susamam
Kaz Dağlarında Kaz Gibi Yolunmak
Çılgınlığın Ötesinde, In the Mouth of Madness
Ölümcül Sular, Crawl
Ritüel, Midsommar
Düşmanların En İyisi, The Best of Enemies