Pillerinizi Gelişigüzel Atmayın

Paylaş; başkaları da faydalansın!

atık pil1 pil eşittir 600 bin litre su!

Kullanıldıktan sonra doğaya atılan bir pilin 600 bin litre suyu kirletme kapasitesine sahip olduğu, bunun da 11 kişinin yıllık su ihtiyacını karşılamaya yeteceği belirtildi.

Atıl pillerin çöpe, toprağa, denize, akarsu ve kanalizasyona atılması ya da yakılması durumunda içerdikleri ağır metaller, çevrenin kirlenmesine yol açmaktadır.

Kadmiyumlu pil, olimpik havuzun üçte birini doldurmaya yeterli 600 bin litre suyu kirletebilmektedir. Bu da gelişmiş ülkelerde yaklaşık 11 kişinin yıllık su ihtiyacına karşılık gelmektedir.’

Kullanım ömrünü tamamlamış pillerin geri dönüşüm amacıyla toplanması gerekir.

‘Toplanan piller yetkili kişiler tarafından türlerine göre ayrıştırılmalı.

Ayrıştırılan pillerin, çeşitli fiziki ve kimyasal işlemlerle geri alınmaları sağlanmalı.

Pil ya da bataryaların yakılarak bertaraf edilmesi çözüm değil. Çünkü yanma sonucunda kurşun, cıva ve kadmiyum daha da zehirli gaz haline dönüşür ve soluduğumuz havaya karışır.

Bu nedenlerle atıl piller çöpe atılmamalı; atık pil toplama kutularına bırakılmalı!

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz