Vahdettin Ne Söyledi, Atatürk Ne Anladı?

Paylaş; başkaları da faydalansın!

AtatürkATATÜRK’ ü, Bağımsızlık Savaşını başlatması için Anadolu’ya Vahdettin’in gönderdiğini iddia eden saltanat ve hilafet özlemcisi kimi çevreler, tarihsel gerçekleri pervasızca çarpıtmaktadır. Bu çevrelerin iddialarına gösterdikleri kanıt, ATATÜRK’le Vahdettin arasında sarayda geçen “Paşa isterseniz devleti kurtarabilirsiniz.” şeklindeki bir konuşmadır. Konuşmada geçen bu sözün kurtuluş savaşını başlatmak için söylendiğini savunan bu çevreler, nedense Sevr Antlaşması’nı kabul edenin, Kurtuluş Savaşı’nı isyan hareketi olarak görenin ve Mustafa Kemal Paşanın idam fermanını onaylayanın aynı padişah olduğunu bir türlü görmek istemezler. Bu tür yaklaşım biçimleri olsa olsa bir gafletin sonucudur.

Vahdettin, “Paşa isterseniz devleti kurtarabilirsiniz.” ifadesini kullanırken Mustafa Kemal Paşadan beklentisi şudur:

“İtilaf devletlerinin emir ve isteklerinin yerine getirilmesini sağla, Anadolu’da olası işgallere karşı ortaya çıkabilecek direnişi engelle.” Padişah, bunların yapılması durumunda İtilaf devletlerinin Anadolu’da kalıcı olmayacaklarına ve bir süre sonra çekip gideceklerine inanıyordu. Yani, kurtuluşu teslimiyette görüyor ve silahlı bir mücadeleyi asla düşünmüyordu. Asıl korkusu silahlı mücadeleye başvurulacak olursa tahtın da elden gideceği endişesiydi. KurtuluşSavaşı’nı isyan hareketi olarak görmesinin nedenide buydu. Milletine ve kendine güveni olmayan Padişahtan farklıbir tavır da beklenemezdi. Aşağıdaki anekdotta da bu gerçeğin altı çizilmektedir:

Anadolu’ya geçmek için hazırlıklarını tamamlayan ATATÜRK, Yıldız Sarayı’na gitti. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin, onu çok küçük bir odada kabul etti. Hemen hemen diz dize oturdular.

Padişahın sağında mini bir masa üzerinde güzel ciltlenmiş kalınca bir kitap, bir Osmanlı tarihi vardı. Pencereden Boğaz, Boğaz’ın mavi sularında birbirine paralel dizilmiş ve toplarını saraya çevirmiş olan düşman savaş gemileri görünüyordu.

Padişah ona dedi ki:

-Paşa, devletimize çok hizmet ettin; bunların hepsi artık bu kitaba geçmiştir!

Elini Osmanlı Tarihi’ne koydu, bastı ve ilave etti:

-Tarihe geçti!…

Sonra dedi ki:

-Bunları unutunuz. Asıl bundan sonra yapacağınız hizmet şimdiye kadar yaptıklarınızdan mühim olacaktır. Paşa, isterseniz devleti kurtarabilirsiniz!

ATATÜRK yanıtladı:

-Bu yolda elimden geleni yapacağıma emin olmanızı rica ederim.

Vahdettin:

-Muvaffak olunuz! diyerek ayağa kalktı.

Ziyaret sona ermişti.

Padişah, ondan düşmanların arzularını yerine getirmesini bekliyordu; elinde hiçbir kuvvet kalmamış olan devletin ancak böyle, düşmanların hoşuna giderek kurtulacağını sanıyordu. Bilmiyordu ki, kuzuyu yemeğe karar vermiş olan kurt için bahane bulmak gayet kolaydır.

ATATÜRK de devleti kurtarmak istiyordu; fakat düşmanlara yaranmakla değil, milletin bitmez tükenmez hürriyet ve istiklal aşkını, cesaret ve fedakarlık duygularını harekete geçirerek…

İşte Türk milletini anlamamış bir adamla, anlamış adamın arasındaki fark..

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz

Joker
Nasrettin Hoca Mertebesi Yükseltilen Eşek Hikayesi
Kitty Genovese Sendromu, Seyirci Kalma Etkisi
Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, Yuval Noah Harari
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley
Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı
Enflasyon Nasıl Hesaplanır, 2019 Enflasyon Sepeti
Joker
Susamam
Kaz Dağlarında Kaz Gibi Yolunmak
Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw, Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw
Joker
Dostumun Yolculuğu, A Dog’s Journey
Zoom