Şeyh Şamil’in Vatanseverlere Nasihatleri

Paylaş; başkaları da faydalansın!

şeyh şamil resimHak yolunda yuvarlanan, merdane (erkeğe yaraşır şekilde) ölür.

Sonunu düşünen kahraman olamaz.

Arkadaşını affet; affettiğini hatırlama ve hatırlatma!..

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Ölümü sevgili gibi kucaklayan ve şehitliği susayan insanlara, esaret teklif etmek çok boş ve gülünçtür…

Düşmana karşı diri kedi, ölmüş aslandan iyidir.

Kahrolsun sefil esaret! Yaşasın şanlı ve güzel ölüm!

Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras; Hürriyet uğrunda savaşmak, Hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır. Torunlarımız hürriyet ve istiklal uğruna yapılan savaşların kuyruğu değil, başı olmalıdır.

Müslümanlık esasına göre kurulan idare teşkilatı ile diktatörlük bağdaşamaz.

Müslümanlığı ve vatanınızı kurtarmak istiyorsanız bir tek yolu vardır. Düşmanlarınızın ellerindeki öldürücü silahları aleyhinizde kullanmasına izin vermeyiniz.

Çarı büyük görenler Allah’a şirk koşan kafirlerden farksızdır.

Bir naibe gönül bağlarken onda keramet aramayınız. Sadece şeriata saygı beslediğini ve Hak yolunda yürüdüğünü görmek yeterlidir.

Gönüllerden kibri çıkarmak yüce dağları iğne ile kazımaktan daha zordur.

İyi ve kamil insanı güneş uykuda görmez.

Kötü demirden kılıç olmaz.

Kurt ile ortak olan tilkinin hissesi ya tuzaktır, ya bağırsak.

En hayırlı miras edeptir.

Doğru gidenin başı duvara çarpmaz.

Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

Allah’a giden yollar gökteki yıldız sayısından fazladır, biz o yollardan birini arıyoruz.

Söyleyin O Rus Çar’ına; başında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı, kökünden kazınmadıkça; en genç muhariplerimle, en ihtiyar naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı, son dağına,son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bu uğurda bütün evlad ve ailemi kılıçtan geçirseniz, en son müridimi yok etseniz tek başıma ve son nefesime kadar; sizinle yine dövüşeceğim. Son cevabım budur!…

Ey Allah’ın makbul kulları! Ey vatan dağlarının emsalsiz ziyneti şerefli muhafızlar! Bu vatan sizindir, sizin olacaktır…

Çarlar ölecektir, petrolleriniz ve katerinalarınız gibi Nikola da gözleri arkasında gidecektir… Fakat Kafkasya mutlaka kurtulacak hür ve mesut olacaktır. Allah, hak ve vatan uğrunda çarpışanlara yardımcı olsun…

Vatanın kurtuluşu ve istiklal yolunda cehd ve cenk gereklidir.

Hürriyetimiz, zulüm ve kahrın döktüğü kanlarla kazanılacaktır.

Savaşımız, Çarların, ruhani reislerin ve eşkıyaların milletimizden gaspettikleri haklarını iade için sonuna kadar devam edecektir…

Ben Müslümanım, Müslüman olanlar kendilerini esarete almak isteyen zorba rejimlerle çarpışmak mecburiyetindedir.

Maddi silahlar yalnız başına hiçbir işe yaramazlar.

Müslümanlar zulme dayanan bir devletin esiri olamaz. Zulüm sistemi ile teşkilatlanan Çarlık Rusya’sı da zulümden vazgeçmeli ya baş eğmeli yada ortadan kalkmalıdır.

Kafkasyalılar! Senelerden beri göğüslemeye çalıştığımız en vahim an gelip çatmıştır. Yapabileceğimiz tek iş düşmanla fasılasız ve amansız çarpışmaktır. Bugüne kadar harp etmek şeref ve vatan borcu idi. Fakat bugün hepimizin üstüne farz Olmuştur. Kafkasya’nın hürriyeti için son kurşununa son kılıcına ve sağlam kalan son bileğe kadar dövüşmeyen kafirdir. Küfrün ve hıyanetin cezası merhametsizce ve derhal ölümdür.

Ölüm bizi Allah’ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik onun eserlerini gördük , O’nun emirlerindeki isabete inandık, O’nun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdide sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm kafirler için bir azap bir ızdıraptı. Müslümanlar için bir sürur ve sadet olmalıdır.

Şehitlerin ruhları yeşil kuş kanatları içinde Allah’a kavuşur.

Vatanınız için öldürünüz şehit olunuz.

Milletim, siz Allah’a karşı çok günahlarla suçlusunuz. Siz dini ölüme mahkum ediyorsunuz. Namazlarınız, oruçlarınız nafiledir. Dualarınız Allah ile bir istihzadır. İbadetleriniz O’nu oyalamak arzusundan başka bir şey değildir. Evet, namaz kılın, oruç tutun, fakat unutmayınız ki en büyük ibadet gazavattır. Ruslar topraklarımızı çiğniyorlar, ben size ancak kurtuluşun savaşta olduğunu söylüyorum. Ruslara ölüm.

Bundan sonra onların mukadderatı çizilmiştir, onları yok edeceğiz, hiçbir kimseye müsamaha etmeyeceğiz. Bütün Kafkasya’nın ırmakları gölleri ancak onların kanları ile boyandığı zaman kurtulmuş olacağız.

Ey Dağıstan Ve Çeçenistan milletleri! Dinleyiniz beni… Ben sizleri para ve menfaat için bu savaşlara sürüklemedim.

Bu Allah’ın emridir. Toprağımızı hürriyetimize kavuşturmak ülkümüzdür. Bu emre itaat ediniz. Hiçbirimiz kamasını kınına sokmasın. Parolamız ölünceye kadar savaş olmalıdır.

Allah’a ulaşmanın pek çok yolu vardır. Biz şehitliği seçtik.

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz

Kitty Genovese Sendromu, Seyirci Kalma Etkisi
Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Çernobil, Chernobyl
Bizim İçin Şampiyon, Bold Pilot, Halis Karataş
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley
Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı
Körlük, Jose Saramago
Susamam
Kaz Dağlarında Kaz Gibi Yolunmak
S-400 Tek Sorunumuzdu, Aldık
Otopark Soygunu
John Wick 3, John Wick Chapter 3, Parabellum
Fırtına Çocuk, Storm Boy
Locke
Mekong Operasyonu, Operation Mekong