Elektrik Faturası TRT Payı Danıştay Kararı

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Elektrik Faturası TRT Bedeli

TRT Fonu: Elektrik tüketicisi olan, faturası çıkan ve faturasını ödeyen herkesin; TRT kanallarını izlesin ya da izlemesin yıllardır TRT’ye sağladığı katkıdır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 01/02/2011 tarihli ve 3065 sayılı Kurul Kararı ile “9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı kanun ile 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan düzenleme ve 28/12/2010 tarihli ve 2999 sayılı Kurul Kararı uyarınca, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate alınmasına” karar vermiş idi.

Kayıp Kaçak Enerjiden TRT Fonu Alınmaz KararıBu karar ile; en azından Türkiye’deki teknik (dağıtım şirketleri ne kadar yatırım yaparsalar yapsınlar azaltabilirler ama fizik kuralları gereği sıfır yapamazlar; kabulüm) ve teknik olmayan (harbiden kaçak kullanılan, kimin kullandığı bilinmeyen, dağıtım şirketinin müdahale etmediği; kabul değil) kaçak bedeli toplamından, tüm Türkiye’deki sayacından ne kadar elektrik kullandığının ölçüldüğü ve fatura edildiği bilinen elektrik kullanıcılarının en azından TRT fonunu ödememeleri amaçlanmıştı.

Ama, faturaların yaklaşık %14’üne takabül eden kayıp kaçak enerji bedeli üzerinden alınamayacak olan tutar TRT yetkililerini  sinirlendirdi, havadan gelen paraydıve davalarını açtılar.

İlk dava EPDK lehine yani vatandaş lehine sonuçlandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 3065 sayılı Kurul kararının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesi’nin 2011/665 E. sayılı dosyasında açılan davada mahkeme 26/10/2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bunun üzerine, 15/12/2011 tarihli ve 3552 sayılı Kurul kararı ile “yürütmeyi durdurma kararının uygulanması amacıyla 3065 sayılı Kurul kararının mahkemece verilecek yeni bir karara kadar uygulanmamasına” karar verilmiştir. Sonrasında, Danıştay 13. Dairesi 2011/665 E. sayılı davada verdiği 2015/722 sayılı kararı ile “TRT tarafından 3065 sayılı Kurul kararının iptali talebiyle açılan davanın reddine” karar vermiştir.

Ama daha üst merciler vardı ve o paraya karşı TRT yetkilileri aç kurt gibiydiler; ağızlarının suyu akıyordu, en üst merciye çıktılar ve kazandılar.

Davacı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Danıştay 13. Dairesinin 2011/665 E. sayılı dosyasında açılmış olan davada verilen dava red kararının temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 05/01/2016 tarihli ve E:2015/3402 ve K:2016/1 sayılı kararı ile anılan kararın BOZULMASINA karar vermiştir.

Mahkeme kararı için tıklayınız: http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/5469

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2015/3402 Esas sayılı kararı ile Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu davanın reddine ilişkin kararını bozması nedeniyle; Danıştay 13. Dairesinin davanın reddine ilişkin kararı uyarınca kayıp­kaçak bedeli üzerinden TRT Payı tahakkuk ettirilmeyen dönemler için de (1/1/2016 tarihine kadar) kayıp­kaçak bedeli üzerinden TRT Payı tahakkuku yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yani; yakında, daha öncesinden EPDK’nın ilgili kararı gereği yansıtılmamış olan, kayıp kaçak enerji bedeli üzerinden alınmamış TRT fonu, bu son karar ile TRT payı alınması gerekirdi: alın! şeklinde değişmiştir… yani faturalarınız bir nebze yükselecek.

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz

evlilik
Hz. Muhammed’in Evlilik İle İlgili Nasihatleri
dua
Hz. Muhammed Nasıl Dua Ederdi
barış
Hz. Muhammed ve İslamda Şiddet
Hz. Muhammed'in hayatı
BBC, Hz. Muhammed’in Hayatı, The Life of Muhammed, 3, Holy Peace, Kutsal Barış
Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır
Atatürk Tarafından Kurulan Fabrikalar, Kurumlar ve Kuruluşlar
Atatürk’e Bu Kadar Saygının ve Sevginin Nedeni
19 Mayıs 1919 Ruhunu Unutmayalım
Hıçkırık, Hichki, Tourette Sendromu Filmi
Genç Karl Marx, Le jeune Karl Marx
Fatih Sultan Mehmed Olabilirsin
Düşünmek Suç Olamaz
Trafik, Traffik, Stranded
Beyaz Diş, White Fang, Croc Blanc, Jack London
Saptırma, Distorted, Distortion
İşçi Bayramı, Başka Türlü Bir Aşk, Labor Day
Wikipedia’ya Özgürlük
TBMM Kukla Tiyatrosu ?D
Ağrılı Minik Leyla’da Melek Olmuş, Ben Böyle Siyasete…
Süleyman Soylu Doğru Olanı mı Yapıyor?
Şeker Portakalı, Jose Mauro De Vasconcelos
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Mark Manson
Olağanüstü Bir Gece, Stefan Zweig
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan Zweig