Fırsat Oluşturuldu Devleti Peşkeş Çekecekler

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Ana_Vatan_Türkiye_Satılıyor

Özel bütçeli kuruluşların her türlü varlıklarının ve ticari kuruluşlardaki hisselerinin özelleştirme kapsamına alınmasına olanak sağlayan yasal düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti ve 15 Ağustos 2016 tarihi itibariyle de TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Tartışılan maddenin nasıl uygulanacağına ilişkin olarak ekonomi bürokratları şu bilgileri veriyor: “Madde TBMM Genel Kurulu’ndan geçerse ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanırsa; düzenlemede bir değişiklik yapılmazsa, yasa çıktıktan sonra kurumlar her türlü varlıklarını bize bildirecekler. Biz de o varlıkları özelleştirme kapsamına alacağız. Böylece kapsama aldığımız varlıkların yönetimleri de, özelleştirme hükümlerine göre yürütülecek. Burada özelleştirme kanununun maddeleri geçerli olacak. Satış yapıldıktan sonra da yapılan tüm masrafları özelleştirme idaresi düşecek, yüzde 5 de kendi komisyonunu alacak ve sonrasında elde edilen geliri ilgili idareye aktaracak.”

Aşağıda VARLIKları özelleştirilecek kurumların listesini okuyacaksınız.

Bu yasa, vatanı vatan yapan öğelerinin satışının resmileştirilmesidir.

Bu yasa, vatanı vatan yapan öğelerin yandaşlara peşkeş çekilmesinin resmileştirilmesidir.

Bu resmi yollardan yapılan, vatandaşın hakkı olan mal varlığına zorla el konulmasıdır.

Bu Türkiye Cumhuriyetine karşı resmi kılıfla yapılan hırsızlıktır.

Bu yasa, vatanı vatan yapan varlıklarından alıkoyarak zayıf düşürme çabasıdır…

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesindeki şu cümleyi hatırlatmak isterim:  Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir… tamamını dinlemek için http://www.omurokur.com/2014/08/ataturkun-genclige-hitabesi-slayt-gosterisi/

Nasıl ki demokrasi nöbetlerinde uykusuz nöbet tutarak bir ikinci teşebbüse fırsat vermediysen eyy halkım, o hakkını savunduğun vatanın varlıklarının satılmasına da imkan verme!

ÖZELLEŞTİRME YOLU AÇILAN KURULUŞLAR

Atatürk Orman Çiftliği

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü

Darülaceze Başkanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü

Doğal Afet Kurumu Sigortaları Başkanlığı

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

Ereğli Kömür- Havzası Amele Birliği Biriktirme ve

Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği

EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Kalkınma Ajansları

Kefalet Sandığı Başkanlığı

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL

Tesisleri İşletme Başkanlığı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Süper-Toto Teşkilat Başkanlığı

Sulama Birlikleri

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü

Şeker Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü

T.C Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık

Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş)

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Makineleri Sanayii A.Ş (TÜDEMDAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Atatürk Kültür Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Genel Müdürlüğü

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Ceza ve İnfaz Kurumları Tutukevleri İş yurtları Kurumu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz

Kitty Genovese Sendromu, Seyirci Kalma Etkisi
Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Çernobil, Chernobyl
Bizim İçin Şampiyon, Bold Pilot, Halis Karataş
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, Yuval Noah Harari
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley
Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı
Susamam
Kaz Dağlarında Kaz Gibi Yolunmak
S-400 Tek Sorunumuzdu, Aldık
Otopark Soygunu
Çocuk Oyuncağı, Child’s Play, Chucky
John Wick 3, John Wick Chapter 3, Parabellum
Fırtına Çocuk, Storm Boy
Locke