Kanunlar

Enerji Verimliliği Kanunu

elektrik adam

Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

Read More »

Elektrik Piyasası Kanunu

elektrik adam

MADDE 1– (1) Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düsük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir sekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve seffaf bir elektrik enerjisi piyasasının olusturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.

Read More »