Home / Elektrik Piyasası / Kurul Kararları ve Tebliğler

Kurul Kararları ve Tebliğler

Serbest Tüketici Limiti 2014

2014 yılı serbest tüketici limiti

Elektrik kullanan ister sanayici olun, ister ticarethane sahibi, isterse de sadece mesken ( EV ) abonesi olun, bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren Elektrik Perakende Satış Şirketinden veya farklı bir tedarikçiden Türkiye’nin her bölgesinde herkese uygulanan aynı birim fiyatın daha altında bir birim fiyattan ucuza elektrik satın alabilir ve bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. …

Read More »

Otoprodüktörün Piyasaya Satabileceği Elektrik Enerjisi Oranı 2012

elektrik adam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2011 tarihli toplantısında, Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca, bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2012 yılı için…

Read More »