Ömür OKUR » Elektrik Piyasası » Yönetmelikler

Yönetmelikler

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Ağustos 2016

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 04 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler; müşteri memnuniyetini artırmak ve işin içinde birisi olarak bizim de sık sık karşılaştığımız müşterilerden gelen şikayetlerin önemli bir kısmını çözmek adına atılmış adımlardan oluşmaktadır. Tüketici Hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişikliklere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz… Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Değişikliği Ağustos 2016

Devamını oku
aydınlatma yönetmeliği 2013

Aydınlatma Yönetmeliği – 27.07.2013

Aydınlatma Yönetmeliği Yeni, EPDK Aydınlatma Yönetmeliği Yeni, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Aydınlatma Yönetmeliği Yeni, Aydınlatma Yönetmeliği Temmuz 2013, EPDK Aydınlatma Yönetmeliği Temmuz 2013, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Aydınlatma Yönetmeliği Temmuz 2013 de yazan şartlar çerçevesinde devlet bizi dağıtım şirketlerine aydınlattıracak, okuyun caddeniz, mahalleniz, sokağınız karanlıkta kalmasın… Aydınlatma Yönetmeliğinin 27.07.2013 tarihli yeni halini indirebileceğiniz adres: http://www.omurokur.com/wp-content/uploads/2013/08/aydinlatmayonetmeligi27.07.2013.pdf

Devamını oku
elektrik adam

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz. Aşağıdaki elektrik tesisleri elektrik iç tesisi sayılır.

Devamını oku
elektrik adam

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının,işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına iliskin hükümleri kapsar.

Devamını oku
elektrik adam

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kisilerin lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulması ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Devamını oku