Home / İslam İlmihali

İslam İlmihali

İslam İlmihali, 01. Bölüm, Din ve Mahiyeti

dinler çemberi

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz  I. din kelimesi II. dinin tanımı III. dinin kaynağı IV. dinin önemi V. dinlerin tasnifi VI. diğer dinler ve islâm Yukarıdaki konuları resme veya aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz  http://www.omurokur.com/wp-content/uploads/2014/06/islam_ilmihali_din_ve_mahiyeti.pdf

Read More »

İslam İlmihali, 02. Bölüm, İslam Dini

islamiyet

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… I. İSLÂM DİNİNİN MAHİYETİ II. TARİHÎ SÜREÇ A) İTİKADÎ FIRKALAR a) Selefiyye b) Eş‘ariyye c) Mâtürîdiyye d) Mu‘tezile e) Cebriyye f) Hâricîlik g) Şîa B) FIKIH MEZHEPLERİ a) Kavram ve Tarihçe b) Fıkıh Mezhepleri c) Mezhebe Bağlılık ve Telfik aa) Mezhebe Bağlanmanın Tarihî …

Read More »

İslam İlmihali, 03. Bölüm, Akaid

akaid

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… I. İMAN A) İMANIN TANIMI ve KAPSAMI B) İCMÂLÎ ve TAFSÎLÎ İMAN a) İcmâlî İman b) Tafsîlî İman C) TAKLÎDÎ ve TAHKÎKÎ İMAN D) İMAN ile AMEL ARASINDAKİ BAĞ a) Amel İmanın Ayrılmaz Parçası Değildir b) Amelin Gerekliliği ve İmanla Olan İlgisi E) …

Read More »

İslam İlmihali, 04. Bölüm, Fıkıh

beyin fırtınası

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… I. KAVRAM II. KAYNAK ve METOT A) GENEL OLARAK B) DELİLLER a) Kitap b) Sünnet c) İcmâ d) Kıyas e) İstihsan f) İstislâh (Mesâlih-i Mürsele) g) Örf ve Âdet h) İstishâb ı) Sahâbe Sözü j) İslâm Öncesi Şeriatlar k) Sedd-i Zerâi‘ C) RE’Y …

Read More »

İslam İlmihali, 05. Bölüm, Temizlik

temizlikçiler

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… I. İLKELER ve AMAÇLAR II. MADDÎ ve HÜKMÎ TEMİZLİK A) SULARIN HÜKMÜ a) Mutlak Su – Mukayyet Su b) Durgun Su – Akar Su B) MADDÎ ve HÜKMÎ KİRLİLİK a) Necâset C) TEMİZLEME YOLLARI a) Depo ve Kuyuların Temizlenmesi b) İstibrâ ve İstincâ …

Read More »

İslam İlmihali, 06. Bölüm, Namaz

namaz

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… I. GENEL OLARAK İBADETLERİN AMACI II. NAMAZIN MAHİYETİ ve ÖNEMİ III. NAMAZ ÇEŞİTLERİ A) FARZ NAMAZLAR B) VÂCİP NAMAZLAR C) NÂFİLE NAMAZLAR IV. NAMAZIN FARZLARI ve VÂCİPLERİ A) NAMAZIN FARZLARI a) NAMAZIN ŞARTLARI 1. Hadesten Tahâret 2. Necâsetten Tahâret 3. Setr-i Avret 4. …

Read More »

İslam İlmihali, 07. Bölüm, Oruç

ramazan davulcusu

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… I. İLKELER ve AMAÇLAR II. ORUCUN MAHİYETİ ve ÖNEMİ III. ORUCUN ÇEŞİTLERİ A) FARZ ORUÇ B) VÂCİP ORUÇ C) NÂFİLE ORUÇ D) ORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLER IV. ORUCUN RÜKÜN ve ŞARTLARI A) HİLÂLİN GÖRÜLMESİ a) Hilâlin Görülme Vakti b) Rü’yet-i Hilâl Meselesi …

Read More »

İslam İlmihali, 08. Bölüm, Zekat

zekat

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… I. İLKELER ve AMAÇLAR II. MAHİYETİ ve ÖNEMİ III. ZEKÂTIN ŞARTLARI A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI a) Mükellef ile İlgili Şartlar b) Mal ile İlgili Şartlar B) GEÇERLİLİK ŞARTLARI a) Niyet b) Temlik IV. ZEKÂTA TÂBİ MALLAR A) ALTIN ve GÜMÜŞ a) Mübâdele Aracı Olması …

Read More »

İslam İlmihali, 09. Bölüm, Hac ve Umre

hac ve umre

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… I. İLKELER ve AMAÇLAR II. HACCIN TANIMI ve MAHİYETİ III. HACCIN ŞARTLARI A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI B) EDA ŞARTLARI C) GEÇERLİLİK ŞARTLARI a) İHRAM aa) İhramın Rükünleri bb) İhramın Vâcipleri cc) İhramın Sünnetleri dd) İhram Yasakları ee) İhramlıya Yasak Olmayan Şeyler b) ÖZEL VAKİT …

Read More »

İslam İlmihali, 11. Bölüm, Kurban

kurban

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… 1. Kurbanın Dinî Hükmü ve Kurban Çeşitleri 2. Kurban Kesme Yükümlülüğü 3. Kurbanlık Hayvan Kesimi a) Şartlar b) Kesim İşlemi 4. Kurbanın Eti ve Diğer Parçaları 5. Akîka Kurbanı Yukarıdaki konuları resme veya aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… http://www.omurokur.com/wp-content/uploads/2014/06/islam_ilmihali_kurban.pdf

Read More »

İslam İlmihali, 12. Bölüm, Kefaretler

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… 1. Oruç Bozma Kefâreti 2. Yemin Kefâreti 3. Zıhâr Kefâreti 4. Adam Öldürmenin Kefâreti 5. Hacda Tıraş Olma Kefâreti 6. Hayızlı Kadınla Cinsî Münasebet Kefâreti Yukarıdaki konuları resme veya aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz… http://www.omurokur.com/wp-content/uploads/2014/06/islam_ilmihali_kefaretler.pdf

Read More »