Home / Kuranı Kerim (page 2)

Kuranı Kerim

013 – Rad Suresi, Gök Gürültüsü Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar. 2. Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. …

Read More »

014 – İbrahim Suresi

Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1,2. Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kâfirlerin hâline. 3. Dünya hayatını ahirete …

Read More »

015 – Hicr Suresi

Petra

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir. 2. İnkâr edenler, “Keşke müslüman olsaydık” diye çok arzu edeceklerdir. 3. Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler. 4. Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli …

Read More »

016 – Nahl Suresi, Bal Arısı Suresi

bal arısı

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. 2. Allah, “Benden başka ilâh yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. 3. Allah, gökleri …

Read More »

017 – İsra Suresi, Gece Yürüyüşü Suresi, Miraç

Hz. Muhammed'in miraç yolculuğu

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 2. Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve onu, “Benden başkasını vekil edinmeyin” diyerek, İsrailoğullarına bir rehber …

Read More »

018 – Kehf Suresi, Mağara Suresi

Ashabı Kehf

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur. 2,3,4. (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü’minleri, içlerinde ebedî olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah, bir çocuk edindi” …

Read More »

019 – Meryem Suresi

Hz. Meryem

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. 2. Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. 3. Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. 4. O, şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.” 5,6. “Gerçek …

Read More »

020- Taha Suresi

Hz. Ömer, Allah'ın askeri

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Tâ Hâ. 2,3. (Ey Muhammed!) Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. 4. (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. 5. Rahmân, Arş’a kurulmuştur. 6. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve …

Read More »

021- Enbiya Suresi, Peygamberler Suresi

çöldeki kalp

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Hâlbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. 2,3. Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: “Bu da ancak sizin gibi bir insan. …

Read More »

022- Hac Suresi, Ziyaret Suresi

hac yolculuğu

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 2. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; hâlbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki …

Read More »

023 – Müminun Suresi, Müminler Suresi

müslümanların günlük yaşamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Mü’minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. 2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. 3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. 4. Onlar ki, zekâtı öderler. 5. Onlar ki, ırzlarını korurlar. 6. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla …

Read More »

024 – Nur Suresi, Işık Suresi

ışık patlaması

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik. 2. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda …

Read More »