Home / Bilgi Havuzu / Lüzumsuz Bilgiler

Lüzumsuz Bilgiler

Burçların Negatif Özellikleri

horoscope

Koç Burcu (21 Mart – 19 Nisan) Ego tatminine en çok ihtiyaç duyan burçtur. Bay ukaladır ya da bayan buzdur. En önde olacağım diye yapmayacağı yoktur. Yatakta, aşkta, işte, güçte en bencil burçtur. Karşısındakini kırdığını da en anlamayan burçtur. Kolay kolay da beğenmez. Asla af dilemez. Onlara kalsa dünyada herkes …

Read More »

Ayna Kırılması Niçin Uğursuzluk Getirir?

kırık ayna

Ayna kırılmasının uğursuzluk getireceğine olan inanış, en eski batıl inançlardan biridir. Kökeni ilk aynanın yapılışından yüzyıllar öncesine, hatta ilk çağ insanına kadar gider. Göllerde veya su birikintilerinde, kendi aksini gören ilkel insan şaşırmış, bunun kendisinin ruhu olduğunu sanmış, suyu bulandırıp görüntüsünün kaybolmasına neden olanları da düşman bilmiştir. İlk aynaların kullanılışı eski Mısır devirlerine rastlar. …

Read More »