Seçilen Kategori

Kuranı Kerim

Allah

001 – Fatiha Suresi, Başlangıç Suresi

1. Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 2,3,4. Övgü , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. 5. (Allahım!)...

sarı inek

002 – Bakara Suresi, Sığır Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif Lâm Mîm. 2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 3. Onlar gaybe inanırlar, namazı...

imran ailesi

003 – Ali İmran Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif Lâm Mîm. 2. Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. 3,4. O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı...

kadınlar

004 – Nisa Suresi, Kadınlar Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize...

sofra

005 – Maide Suresi, Sofra Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla , okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar , size helâl...

kurban edilebilen hayvanlar

006 – Enam Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar....

araf resmi

007 – Araf Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif Lâm Mîm Sâd. 2. Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı...

ganimet

008 – Enfal Suresi, Ganimetler Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler, Allah’a ve Resûlüne aittir. O hâlde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten...

Müslüman tövbe ederken

009 – Tevbe Suresi, Tövbe Suresi

1. Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır: 2. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise, inkârcıları...

Hz. Yunus

010 – Yunus Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir. 2. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için...

Hz. Hud

011- Hud Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1,2. Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz,...

Hz. Yusuf

012 – Yusuf Suresi

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla. 1. Elif Lâm Râ. Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir. 2. Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik. 3. Sana bu...