Ömür OKUR » Tag Archives: ağa

Tag Archives: ağa

Atatürk’ ten Bir Öykü; Köy Ağasının Silahlığı

XIX. yüzyıla kadar toplumların hayatında daha çok dini değerlerin belirleyici olması nedeniyle ulus bilincinin önemli bir yeri olmamıştır. Bu nedenle birçok ulus kendi dilini, inanç sisteminin doğup geliştiği toplumun dili yararına ihmal etmiştir. Aynı ihmali Türk kültür değerlerinden uzaklaşmış olan Osmanlı yönetici ve aydınları da göstermişlerdir. Türkçenin yok olması pahasına ülkede Arapçanın bilim, Farsçanın edebiyat dili olarak kullanılmasına izin verip öncülük etmişlerdir. Bu durum bir taraftan eğitimin yaygınlaşmasını önleyip halkın cehaletine neden olmuş, diğer taraftan kendi halkından kopuk, onun değerlerinden uzaklaşmış, Arap kültürünün ürünü olmayan her şeyi küfür kabul eden, Arap’ ın kendisini de dilini de kutsal gören bir aydın tipinin doğmasına neden olmuştur. Bu aydın tipinin …

Devamını oku