İslam İlmihali, 09. Bölüm, Hac ve Umre

Paylaş; başkaları da faydalansın!

hac ve umre

Aşağıdaki konuları resme veya sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz…

I. İLKELER ve AMAÇLAR

II. HACCIN TANIMI ve MAHİYETİ

III. HACCIN ŞARTLARI

A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

B) EDA ŞARTLARI

C) GEÇERLİLİK ŞARTLARI

a) İHRAM

aa) İhramın Rükünleri

bb) İhramın Vâcipleri

cc) İhramın Sünnetleri

dd) İhram Yasakları

ee) İhramlıya Yasak Olmayan Şeyler

b) ÖZEL VAKİT

c) ÖZEL MEKÂN

IV. HACCIN RÜKÜNLERİ

A) ARAFAT VAKFESİ

a) Vakfenin Geçerli Olmasının Şartları

b) Arafat Vakfesinin Sünnetleri

B) ZİYARET TAVAFI

a) Tavafın Sahih Olmasının Şartları

1. Tavafın Vaktinde Yapılması

2. Niyet

3. Tavafın Haremin içinde, Kâbe’nin Etrafında Yapılması

4. Şavtların Çoğunu Yapmış Olmak

b) Tavafın Vâcipleri

c) Tavafın Sünnetleri

d) Tavafın Yapılışı

e) Tavaf Çeşitleri

V. HACCIN VÂCİPLERİ

A) SA‘Y

a) Sa‘yin Geçerli Olmasının Şartları

b) Sa‘yin Vâcipleri

c) Sa‘yin Sünnetleri

d) Sa‘yin Yapılışı

B) MÜZDELİFE VAKFESİ

a) Geçerli Olmasının Şartları

b) Müzdelife Vakfesinin Zamanı

c) Akşam ve Yatsı Namazlarının Cem‘-i Te’hir ile Kılınması

C) ŞEYTAN TAŞLAMA

a) Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları

b) Şeytan Taşlama Zamanı

c) Atılacak Taş Sayısı

d) Şeytan Taşlamanın Sünnetleri

e) Şeytan Taşlamanın Mekruhları

f) Şeytan Taşlamanın Yapılışı

g) Şeytan Taşlamada Vekâlet

h) Vaktinde Atılamayan Taşların Kazâsı

ı) Artan Taşlar

D) SAÇLARI TIRAŞ ETMEK veya KISALTMAK

a) Zamanı ve Yeri

b) Tıraş Edilecek veya Kısaltılacak Saçın Miktarı

c) Tıraş ile Diğer Menâsik Arasında Tertip

d) Tıraş Olma ve Saçları Kısaltmanın Hükmü

E) VEDÂ TAVAFI

a) Vâcip Olmasının Şartları

b) Vakti ve Sıhhat Şartı

VI. HACCIN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI

A) HACCIN SÜNNETLERİ

a) Kudûm Tavafı

b) Hac Hutbeleri

c) Arefe Gecesini Mina’da Geçirmek

d) Bayram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek

e) Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak

f) Muhassab’da Bir Süre Dinlenmek

B) HACCIN ÂDÂBI

VII. UMRE

A) Tanım

B) Umrenin Farz ve Vâcipleri

C) Umrenin Zamanı

D) Umrenin Yapılışı

VIII. HACCIN ÇEŞİTLERİ

A) HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

B) YAPILIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ

a) İfrad Haccı

b) Temettu‘ Haccı

c) Kırân Haccı

d) Temettu‘ ve Kırân Haccının Şartları

IX. HAC ve UMRENİN YAPILIŞI

X. HAC ve UMRE ile İLGİLİ KURBANLAR

A) HEDYİN MAHİYETİ

B) HEDY KURBANIYLA YÜKÜMLÜ OLANLAR ve HEDYİN ÇEŞİTLERİ

a) Tatavvu Hedy

b) Vâcip Hedy

C) HEDY KURBANININ KESİLECEĞİ YER ve ZAMAN

D) HEDY KURBANLARININ ETLERİ

E) KURBAN YERİNE ORUÇ

XI. HAC ve UMRENİN CİNAYETLERİ

A) CİNAYETİN ANLAMI

B) CİNAYETLERİN CEZA ve KEFÂRETLERİ

a) Hac ve Umrenin Bozulmasına Yol Açan ve Kazâ Edilmesini Gerektiren Cinayetler

b) Deve veya Sığır Kesmeyi (Bedene) Gerektiren Cinayetler

c) Koyun veya Keçi Kesmeyi (Dem) Gerektiren Cinayetler

aa) Hac ve Umrenin Vâcipleriyle İlgili Olanlar

bb) İhram Yasaklarıyla İlgili Olanlar

d) Fıtır Sadakası Kadar Bağışta Bulunmayı Gerektiren Cinayetler

e) Bedel Ödemeyi Gerektiren Cinayetler

aa) Karada Yaşayan Av Hayvanlarıyla İlgili Olanlar

bb) Harem Bölgesinin Avları ve Bitkileriyle İlgili Olanlar

f) Özür Sebebiyle İhram Yasaklarına Uymamak

C) CİNAYET CEZA ve KEFÂRETLERİN ÖDEME ZAMANI ve YERİ

XII. İHSÂR ve FEVÂT

A) İHSÂR

a) İhsâr Sebebiyle İhramdan Çıkma

b) İhsâr Sebebiyle Yapılamayan Menâsikin Kazâsı

B) FEVÂT

XIII. HACDA VEKÂLET

A) İbadetlerde Vekâlet

B) Farz Olan Hac İçin Vekâlet Şartları

XIV. MEDİNE’DE MESCİD-i NEBÎ’Yİ ve PEYGAMBERİMİZ’İN KABRİNİ ZİYARET

Yukarıdaki konuları resme veya aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz…

http://www.omurokur.com/wp-content/uploads/2014/06/islam_ilmihali_hac_ve_umre.pdf

Paylaş; başkaları da faydalansın!

2 Yorum

  1. site web 26 February 2018
  2. Home Improvement 29 March 2018

Yorum yaz

evlilik
Hz. Muhammed’in Evlilik İle İlgili Nasihatleri
dua
Hz. Muhammed Nasıl Dua Ederdi
barış
Hz. Muhammed ve İslamda Şiddet
Hz. Muhammed'in hayatı
BBC, Hz. Muhammed’in Hayatı, The Life of Muhammed, 3, Holy Peace, Kutsal Barış
Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır
Atatürk Tarafından Kurulan Fabrikalar, Kurumlar ve Kuruluşlar
Atatürk’e Bu Kadar Saygının ve Sevginin Nedeni
19 Mayıs 1919 Ruhunu Unutmayalım
John Doe: Adalet, John Doe: Vigilante
Hıçkırık, Hichki, Tourette Sendromu Filmi
Genç Karl Marx, Le jeune Karl Marx
Fatih Sultan Mehmed Olabilirsin
Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Jurassic World: Fallen Kingdom
Tükeniş, Extinction
Dev Avcısı, I Kill Giants
John Doe: Adalet, John Doe: Vigilante
Türk Lirası Neden Değer Kaybediyor
Wikipedia’ya Özgürlük
TBMM Kukla Tiyatrosu ?D
Ağrılı Minik Leyla’da Melek Olmuş, Ben Böyle Siyasete…
Şeker Portakalı, Jose Mauro De Vasconcelos
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Mark Manson
Olağanüstü Bir Gece, Stefan Zweig
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan Zweig