Müslümanların Zırhı; Ayetel Kürsi

Paylaş; başkaları da faydalansın!

AllahYatmadan okuyana Allah tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Şeytan olan herhangi bir evde okunursa ( şeytan ) o evden çıkar

Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Her kim Ayet-el Kursi’yi ve Bakara Suresi’ nin sonunu sıkıntılı anında okursa Allah ona yardım eder

Okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir.

Herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır.

Diridir, kayyumdur.

O’ nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’ nundur.

İzni olmaksızın O’ nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri ( yaptıklarını ve yapacaklarını ) bilir.

Onlar O’ nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.

O’ nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. ( O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. )

Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’ na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum.

Lâ te’huzühu sinetün ve lâ nevm.

Lehu mâ fis-semâvâti vemâ fil erd.

Menzellezî yeşfeu indehu illâ biiznihi.

Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtune bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd.

Velâ yeudühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz

Kitty Genovese Sendromu, Seyirci Kalma Etkisi
Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Çernobil, Chernobyl
Bizim İçin Şampiyon, Bold Pilot, Halis Karataş
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley
Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı
Körlük, Jose Saramago
Susamam
Kaz Dağlarında Kaz Gibi Yolunmak
S-400 Tek Sorunumuzdu, Aldık
Otopark Soygunu
Çocuk Oyuncağı, Child’s Play, Chucky
John Wick 3, John Wick Chapter 3, Parabellum
Fırtına Çocuk, Storm Boy
Locke