Korkularımızın Listesi

Paylaş; başkaları da faydalansın!

çığlıkKorku’dan Fobi’ye: Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır. Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden savunma sistemlerinin bir ön-uyarı mekanizmasıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir.

Örneğin, her insan şu ya da bu ölçüde köpekten korkar. Hafif ya da ağır, hatta ölüme neden olabilecek bir tehlike kaynağı olabilecek köpekten korkmak, olağandır ve gereklidir. Bir köpekten gelebilecek tehlike için gereken önlemleri alarak bu korkunun üstesinden gelebilmek, böylece bir köpekle fiziksel ya da duygusal temas kurabilmek düzeyinde tutulabilen köpek korkusu, hastalıklı bir durum olarak kabul edilemez. Çünkü bu haliyle, kişinin kontrolünden çıkmış, onun istencine hükmeden, sonuçta günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir duygu-durum değildir.

Korkunun, “kontrolden çıkması”, yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan bir ön-uyarı sistemiyle uyum sağlanamaması anlamındadır. Kişi, o korkunun, onu kaçınmaya zorladığı durumlardan kaçınmayı sağlayamaz ya da bu kaçınma, onu duygusal olarak rahatlatmaz. Yine endişe ve korku içindedir ve bu anksiyete onun günlük yaşamını istediği tarzda sürdürmesine olanak vermez. Onun, sanki kendi dışında işleyen bir mekanizma gibi, kendi istencine hükmeden bir dış güç gibi işlev görür. Bu haliyle, yaşama hizmet eden korku, yaşama karşı olan fobiye dönüşür.

Korku Olmayandan Fobi’ye: Belirli bir varlığa ve duruma bağlanamayan fobiler de vardır. Her şeyden önce, bireyin varlığını tehdit eden pek çok dış unsur olduğuna göre, pek çok korku ve fobi de vardır. Ancak kişinin varlığını tehdit eden dış unsurlar bazen, belirli bir varlık ya da duruma bağlı olmazlar. Kişinin, genel anlamda kendi varlığını tehdit altında algılaması durumunda, onun bilinç altına yansıyan, bu tanımlanmamış, bir nesne ya da durumla ilişkilendirilememiş, belirsiz anksiyete, kişinin bilinç altında işleyen bir mekanizmayla tanımlanabilir bir korku haline dönüştürülür. Korku haline dönüştüğü anda da, genel bir anksiyete olması sonucu, fobiye dönüşür.

Yazının devamında literatüre girmiş tüm fobileri okuyabilirsiniz…

Ablutophobia : Yıkanmaktan veya banyo yapmaktan,

Acarophobia : Kaşınmaktan veya bir böceğin bizim kaşınmamıza sebep olacağından,

Acerophobia : Yüzümüzün hiç gülmeyecek olmasından,

Achluophobia : Karanlıktan,

Acousticophobia : Sesten,

Acrophobia : Yükseklikten,

Aerophobia : Hava akımına kapılacağımızdan,

Aeroacrophobia : Çevresi açık yüksek yerlerden,

Aeronausiphobia : Uçak tutması ve kusacak olmamızdan,

Agateophobia : Çıldırmaktan, cinnet geçirmekten,

Agliophobia : Acı çekmekten,

Agoraphobia : Açık alandan ya da kalabalıktan,

Agraphobia : Cinsel istismardan,

Agrizoophobia : Vahşi hayvanlardan,

Agyrophobia : Caddeden veya karşıdan karşıya geçmekten,

Aichmophobia : İğne gibi sivri uçlu nesnelerden,

Ailurophobia : Kedilerden,

Albuminurophobia : Böbrek hastalığına yakalanmaktan,

Alektorophobia : Tavuklardan,

Algophobia : Ağrımızın olacağından,

Alliumphobia : Sarımsaktan,

Allodoxaphobia : Diğer insanların düşüncelerinden,

Altophobia : Yükseklikten,

Amathophobia : Tozdan,

Amaxophobia : Araba sürmekten,

Ambulophobia : Yürümekten,

Amnesiphobia : Hafızayı kaybetmekten,

Amychophobia : Vücudumuzun bir yerinin çizilmesinden,

Anablephobia : Yukarı bakmaktan,

Ancraophobia : Rüzgardan,

Androphobia : Adamlardan,

Anemophobia : Hava akımına kapılmaktan,

Anginophobia : Havasız kalarak boğulmaktan,

Anglophobia : İngilizlerden,

Angrophobia : Öfkelenmekten,

Ankylophobia : Bir yerini hareket ettirememekten,

Anthrophobia veya Anthophobia : Çiçeklerden,

Anthropophobia : İnsanlardan,

Antlophobia : Selden,

Anuptaphobia : Yalnız kalmaktan,

Apeirophobia : Sonsuzluktan,

Aphenphosmphobia : Dokunulmaktan,

Apiphobia : Arılardan,

Apotemnophobia : Her hangi bir uzvu olmayan insanlardan,

Arachibutyrophobia : Damağına bir şeyin yapışmasından,

Arachnephobia veya Arachnophobia : Örümceklerden,

Arithmophobia : Sayılardan,

Arrhenphobia : Adamlardan,

Arsonphobia : Yangından,

Asthenophobia : Zaafiyetten,

Astraphobia veya Astrapophobia : Şimşekten,

Astrophobia : Yıldızlardan,

Asymmetriphobia : Asimetrik cisimlerden,

Ataxiophobia : Kaslarımızın koodinasyonunun bozulmasından,

Ataxophobia : Kaostan,

Atelophobia : Kusurdan,

Atephobia : Harabe yerlerden,

Athazagoraphobia : Unutulacağımdan,

Atomosophobia : Atom bombası patlamasından,

Atychiphobia : Başarısızlıktan,

Aulophobia : Flütten,

Aurophobia : Altından,

Auroraphobia : Kuzey ışıklarından,

Autodysomophobia : İğrenç bir kokuya sahip olmaktan,

Automatonophobia : Balmumu heykeller, yaratık sembolleri gibi hissedilebilir bir varlığı temsil eden şeylerden,

Automysophobia : Kirlenmekten,

Autophobia : Bir başına kalmaktan,

Aviophobia veya Aviatophobia : Uçmaktan,

Bacillophobia : Mikroplardan,

Bacteriophobia : Bakterilerden,

Ballistophobia : Mermiden,

Bolshephobia : Belşeviklerden,

Barophobia : Yer çekiminden,

Basophobia veya Basiphobia : Ayakta duramayacak durumda hissedip – yürümekten veya düşmekten,

Bathmophobia : Merdiven veya dik yamaçlardan,

Bathophobia : Derinlikten,

Batophobia : Yüksek katlı bir binada kapalı kalmaktan,

Batrachophobia : Hem suda hemde karada yaşayan canlılardan,

Belonephobia : Vücudumuzda karıncalanma oluşacağından,

Bibliophobia : Kitaplardan,

Blennophobia : Balçıktan,

Bogyphobia : Gulyabaniden,

Botanophobia : Bitkilerden,

Bromidrosiphobia veya Bromidrophobia : Vücudumuzun kokmasından,

Brontophobia : Yıldırımdan ve şimşekten

Bufonophobia : Kurbağalardan

Cacophobia : Çirkinlikten,

Cainophobia veya Cainotophobia : Yenilikten,

Caligynephobia : Güzel kadınlardan,

Cancerophobia veya Carcinophobia : Kanserden,

Cardiophobia : Kalpten,

Carnophobia : Et ten,

Catagelophobia : Alay edilmekten,

Catapedaphobia : Yüksek bir yerden alçak bir yere atlamaktan,

Cathisophobia : Oturmaktan,

Catoptrophobia : Aynalardan,

Cenophobia veya Centophobia : Yeni şeylerden veya düşüncelerden,

Ceraunophobia veya Keraunophobia : Şimşekten ve Yıldırımdan,

Chaetophobia : Saç tan

Cheimaphobia veya Cheimatophobia : Üşümekten,

Chemophobia : Kimyasallardan,

Cherophobia : Şenliklerden,

Chionophobia : Kardan,

Chiraptophobia : Dokunulmaktan,

Chirophobia : El lerden,

Chiroptophobia : Yarasalardan,

Cholerophobia : Koleradan,

Chorophobia : Dans etmekten,

Chrometophobia veya Chrematophobia : Paradan,

Chromophobia veya Chromatophobia : Renklerden,

Chronophobia : Zamandan,

Chronomentrophobia : Saatten,

Cibophobia : Yemekten,

Claustrophobia : Kapalı alanlardan,

Cleithrophobia veya Cleisiophobia : Kapalı alanda kilitli kalmaktan,

Cleptophobia : Çalmaktan ( Hırsızlık )

Climacophobia : Yüksekten düşmekten,

Clinophobia : Yatağa yatmaktan,

Clithrophobia veya Cleithrophobia : Kapalı kalmaktan,

Cnidophobia : İğneden,

Cometophobia : Kuyruklu yıldızdan,

Coimetrophobia : Mezarlıktan,

Coitophobia : Cinsel birleşmeden,

Contreltophobia : Cinsel istismardan,

Coprastasophobia : Kabızlıktan,

Coprophobia : Dışkıdan,

Consecotaleophobia : Çubuktan,

Coulrophobia : Palyaçolardan,

Counterphobia : Korkutucu durumlar için, korkan kişi tarafından tercih edilen durumlardan,

Cremnophobia : Uçurumdan,

Cryophobia : Buzdan

Crystallophobia : Kristalden veya camdan,

Cyberphobia : Bilgisayardan veya bilgisayarda çalışmaktan

Cyclophobia : Bisikletten,

Cymophobia veya Kymophobia : Dalgadan veya dalga gibi hareketlerden,

Cynophobia : Köpekten veya kuduz hayvandan,

Cypridophobia veya Cypriphobia veya Cyprianophobia veya Cyprinophobia : Fahişeden veya Zührevi hastalıklardan,

Decidophobia : Karar vermekten,

Defecaloesiophobia : Ağrılı bağırsak hareketlerinden,

Deipnophobia : Akşam yemeğinden,

Dementophobia : Çıldırmaktan,

Demonophobia veya Daemonophobia : Şeytandan,

Demophobia : Kalabalıktan,

Dendrophobia : Ağaçlardan,

Dentophobia : Dişçiden,

Dermatophobia : Cildin yaralanmasından,

Dermatosiophobia veya Dermatophobia veya Dermatopathophobia : Derinin hastalık kapmasından,

Dextrophobia : Vücudun sağ tarafında olan şeylerden,

Diabetophobia : Şeker hastalığından,

Didaskaleinophobia : Okula gitmekten,

Dikephobia : Adaletten,

Dinophobia : Baş dönmesinden,

Diplophobia : Çift görmekten,

Dipsophobia : İçmekten,

Dishabiliophobia : Birinin önünde elbisesiz kalmaktan,

Disposophobia : İstiflenen şeyleri dışarı atmaktan,

Domatophobia : Evin içinde bulunmaktan,

Doraphobia : Hayvanın derisinden veya kürklerden,

Doxophobia : Düşüncemizi ifade etmekten,

Dromophobia : Karşıdan karşıya geçmekten,

Dutchphobia : Almanlardan,

Dysmorphophobia : Şekil bozukluğuna uğramaktan,

Dystychiphobia : Kazadan,

Ecclesiophobia : Kiliseden,

Ecophobia : Aileden,

Eicophobia : Evin çevresinden,

Eisoptrophobia : Aynadan veya aynada birisini göreceğimizden

Electrophobia : Elektrikten,

Eleutherophobia : Özgürlükten,

Elurophobia : Kedilerden,

Emetophobia : Kusmaktan,

Enetophobia : Karıncalanmaktan,

Enochlophobia : Kalabalıktan,

Enosiophobia veya Enissophobia : Affedilmez bir günah işlediğimizden,

Entomophobia : Böceklerden,

Eosophobia : Gün ağarmasından,

Ephebiphobia : Gençlerden,

Epistaxiophobia : Burun kanamasından,

Epistemophobia : Bilmekten,

Equinophobia : Atlardan,

Eremophobia : Bir başına kalmaktan,

Ereuthrophobia : Yüzümüzün kızarmasından,

Ergasiophobia : İş görmekten,

Ergophobia : Çalışmaktan,

Erotophobia : Cinsel aşktan veya cinsel sorulardan,

Euphobia : İyi haber duymaktan,

Eurotophobia : Kadın olmaktan,

Erythrophobia veya Erytophobia veya Ereuthophobia : Kırmızı ışıktan, kızarmaktan, Kırmızıdan,

Febriphobia veya Fibriphobia veya Fibriophobia : Ateşlenmekten,

Felinophobia : Kedilerden,

Francophobia : Fransızlardan,

Frigophobia : Soğuk şeylerden,

Galeophobia veya Gatophobia : Kedilerden,

Gallophobia veya Galiophobia : Fransızlardan,

Gamophobia : Evlenmekten,

Geliophobia : Kahkaha atmaktan,

Gelotophobia : Gülünç duruma düşmekten,

Geniophobia : Çeneden,

Genophobia : Sexten,

Genuphobia : Dizlerden,

Gephyrophobia veya Gephydrophobia veya Gephysrophobia : Köprüden geçmekten,

Germanophobia : Almanlardan,

Gerascophobia : Yaşlanmaktan,

Gerontophobia : Yaşlılıktan,

Geumaphobia veya Geumophobia : Tatlardan,

Glossophobia : Yerel ağız ile konuşmaktan,

Gnosiophobia : Bilmekten,

Graphophobia : Yazmaktan,

Gymnophobia : Çıplaklıktan,

Gynephobia veya Gynophobia : Kadınlardan,

Hadephobia : Cehennemden,

Hagiophobia : Kutsal şeylerden,

Hamartophobia : Günah işlemekten,

Haphephobia veya Haptephobia : Dokunulmaktan,

Harpaxophobia : Hırsızlığa uğramaktan,

Hedonophobia : Zevk hissetmekten,

Heliophobia : Güneşten,

Hellenologophobia : Karmaşık bilimsel terminolojiden,

Helminthophobia : Solucanlar tarafından istilaya uğramaktan,

Hemophobia veya Hemaphobia veya Hematophobia : Kandan,

Heresyphobia or Hereiophobia : Radikal değişimden,

Herpetophobia : Sürüngenlerden,

Heterophobia : Karşı cinsiyetten,

Hexakosioihexekontahexaphobia : 666 sayısından,

Hierophobia : Kutsal şeylerden,

Hippophobia : Atlardan,

Hippopotomonstrosesquipedaliophobia : Uzun kelimelerden,

Hobophobia : Dilencilerden,

Hodophobia : Yol yolculuğundan,

Hormephobia : Şok geçirmekten,

Homichlophobia : Sisten,

Homilophobia : Vaazlardan,

Hominophobia : Adamlardan,

Homophobia : Homoseksüel olmaktan,

Hoplophobia : Ateşli silahlardan,

Hydrargyophobia : Civa ihtiva eden ilaçlardan,

Hydrophobia : Sudan,

Hydrophobophobia : Kuduz olmaktan,

Hyelophobia veya Hyalophobia : Camdan,

Hygrophobia : Sıvıdan veya nemden,

Hylephobia : Epilepsi olmaktan,

Hylophobia : Ormandan,

Hypengyophobia veya Hypegiaphobia : Sorumluluktan,

Hypnophobia : Uyumaktan veya Hipnotize olmuş olmaktan,

Hypsiphobia : Yükseklikten,

Iatrophobia : Doktora gitmekten,

Ichthyophobia : Balıklardan,

Ideophobia : Fikirlerden,

Illyngophobia : Aşağı bakarken başımızın dönmesinden,

Iophobia : Zehirden,

Insectophobia : Böceklerden,

Isolophobia : Yalnız bırakılmışlıktan,

Isopterophobia : Ağaç kemirgenlerinden,

Ithyphallophobia : Erekte olmuş bir penise sahip olmaktan, bunu düşünmekten veya görmekten,

Japanophobia : Japonlardan,

Judeophobia : Yahudilerden,

Kainolophobia veya Kainophobia : Yeni şeylerden,

Kakorrhaphiophobia : Başarısızlığa uğramaktan,

Katagelophobia : Alay edilmekten,

Kathisophobia : Oturmaktan,

Katsaridaphobia : Hamamböceğinden,

Kenophobia : Boş uzaydan,

Keraunophobia veya Ceraunophobia : Yıldırımdan ve şimşekten,

Kinetophobia veya Kinesophobia : Hareketten,

Kleptophobia : Çalmaktan,

Koinoniphobia : Odalardan,

Kolpophobia : Kadın organına sahip olmaktan,

Kopophobia : Yorgunluktan,

Koniophobia : Tozdan,

Kosmikophobia : Evrensel olgulardan,

Kymophobia : Dalgadan

Kynophobia : Kuduz olmaktan,

Kyphophobia : Eğilmekten,

Lachanophobia : Sebzelerden,

Laliophobia veya Lalophobia : Konuşmaktan,

Leprophobia veya Lepraphobia : Cüzamdan,

Leukophobia : Beyazdan,

Levophobia : Vücudun sol tarafındaki şeylerden,

Ligyrophobia : Yüksek sesten,

Lilapsophobia : Kasırgadan,

Limnophobia : Gölden,

Linonophobia : İpten,

Liticaphobia : Davadan,

Lockiophobia : Çocuk doğurmaktan,

Logizomechanophobia : Bilgisayardan,

Logophobia : Kelimelerden,

Luiphobia : Frengi olmaktan,

Lutraphobia : Su samurundan

Lygophobia : Karanlıktan,

Lyssophobia : Deli olmaktan,

Macrophobia : Uzun süre beklemekten,

Mageirocophobia : Yemek yapmaktan,

Maieusiophobia : Doğurmaktan,

Malaxophobia : Aşk oyunundan,

Maniaphobia : Cinnet geçirmekten,

Mastigophobia : Cezalandırmaktan,

Mechanophobia : Makinelerden,

Medomalacuphobia : Ereksionu kaybetmekten,

Medorthophobia : Erekte olmuş penisten,

Megalophobia : Geniş şeylerden,

Melissophobia : Arılardan,

Melanophobia : Siyah renkten,

Melophobia : Müzekten nefret etmekten,

Meningitophobia : Beyinsel bir hastalık geçirmekten,

Menophobia : Regl olmaktan,

Merinthophobia : Bağlanmaktan,

Metallophobia : Metallerden,

Metathesiophobia : Değişimden,

Meteorophobia : Meteorlardan,

Methyphobia : Alkolden,

Metrophobia : Şiirden nefret etmekten,

Microbiophobia : Mikroplardan,

Microphobia : Küçük şeylerden,

Misophobia veya Mysophobia : Kirletilmekten,

Mnemophobia : Hafızadan,

Molysmophobia veya Molysomophobia : Kirletilmekten,

Monophobia : Yalnız kalma ktan,

Monopathophobia : Amansız hastalığa yakalanmaktan,

Motorphobia : Otomobillerden,

Mottephobia : Güvelerden,

Musophobia veya Muriphobia : Farelerden,

Mycophobia : Mantardan kaçınmaktan,

Mycrophobia : Küçük şeylerden,

Myctophobia : Karanlıktan,

Myrmecophobia : Karıncalardan,

Mythophobia : Batıl inanışlardan,

Myxophobia : Balçıktan,

Nebulaphobia : Sisten

Necrophobia : Ölüden veya ölü şeylerden,

Nelophobia : Camdan,

Neopharmaphobia : Yeni ilaçlardan,

Neophobia : Yeni şeylerden,

Nephophobia : Buluttan,

Noctiphobia : Geceden,

Nomatophobia : İsimlerden,

Nosocomephobia : Hastanelerdenden,

Nosophobia veya Nosemaphobia : Hastalanmaktan,

Nostophobia : Eve geri dönmekten,

Novercaphobia : Üvey anneden,

Nucleomituphobia : Nükleer silahlardan,

Nudophobia : Çıplaklıktan,

Numerophobia : Sayılardan,

Nyctohylophobia : Ağaçlık bir alanda karanlıkta kalmaktan,

Nyctophobia : Geceden,

Obesophobia : Kilo almaktan,

Ochlophobia : Çetelerden,

Ochophobia : Arabalardan,

Octophobia : 8 figüründen,

Odontophobia : Dişsel veya Ağızsal cerrahi problemlerden,

Odynophobia veya Odynephobia : Bir yerimiz ağrıyacaktan,

Oenophobia : Şaraptan,

Oikophobia : Evin çevresinden,

Olfactophobia : Kokudan,

Ombrophobia : Yağmurdan,

Ommetaphobia veya Ommatophobia : Gözlerden,

Omphalophobia : Göbekten,

Oneirophobia : Rüya görmekten,

Oneirogmophobia : Islak rüyalardan,

Onomatophobia : Belli bir kelimeyi ya da ismi duymaktan,

Ophidiophobia : Yılanlardan,

Ophthalmophobia : Birinin dik dik bakmasından,

Opiophobia : Reçeteye ilaç yazılmasından,

Optophobia : Birinin gözünü açacağından,

Ornithophobia : Kuşlardan,

Orthophobia : Özelliklerden,

Osmophobia veya Osphresiophobia : Kokulardan,

Ostraconophobia : Kabuklu deniz hayvanlarından,

Ouranophobia veya Uranophobia : Cennetten,

Pagophobia : Buzdan,

Panthophobia : Acı çekmekten,

Panophobia veya Pantophobia : Herşeyden,

Papaphobia : Papadan,

Papyrophobia : Kağıttan,

Paralipophobia : Sorumluluktan,

Paraphobia : Cinsel sapıklıktan,

Parasitophobia : Parazitten,

Paraskavedekatriaphobia : 13. Cumadan,

Parthenophobia : Bakireden veya genç kızlardan,

Pathophobia : Hastalıktan,

Patroiophobia : Kalıtımdan,

Parturiphobia : Doğumdan,

Peccatophobia : Büyük günahtan,

Pediculophobia : Bitlerden,

Pediophobia : Oyuncak bebeklerden,

Pedophobia : Çocuklardan,

Peladophobia : Kellikten,

Pellagrophobia : Vitamin eksikliğinden,

Peniaphobia : Yoksulluktan,

Pentheraphobia : Kaynanadan,

Phagophobia : Yutmaktan,

Phalacrophobia : Kellikten,

Phallophobia : Penisten,

Pharmacophobia : İlaç almaktan,

Phasmophobia : Hayaletlerden,

Phengophobia : Gün ışığından,

Philemaphobia veya Philematophobia : Öpüşmekten,

Philophobia : Aşık olmaktan,

Philosophobia : Felsefeden,

Phobophobia : Fobiye sahip olmaktan,

Photoaugliaphobia : Göz kamaştırıcı ışıklardan,

Photophobia : Işıktan,

Phonophobia : Birisinin yada bir şeyin sesinden,

Phronemophobia : Düşünmekten,

Phthiriophobia : Bitlenmekten,

Phthisiophobia : Verem olmaktan,

Placophobia : Mezar taşından,

Plutophobia : Zenginlikten,

Pluviophobia : Yağmur altında kalmaktan,

Pneumatiphobia : Ruhlardan,

Pnigophobia veya Pnigerophobia : Boğularak boğulmaktan,

Pocrescophobia : Kilo almaktan,

Pogonophobia : Sakaldan,

Poliosophobia : Çocuk felcine yakalanmaktan,

Politicophobia : Siyasetçilerden,

Polyphobia : Bazı şeylerden,

Poinephobia : Cezadan,

Ponophobia : Aşırı çalışmaktan,

Porphyrophobia : Mor renkten,

Potamophobia : Akan sudan,

Potophobia : Alkol den,

Pharmacophobia : İlaçlardan,

Proctophobia : Götten,

Prosophobia : İlerlemekten,

Psellismophobia : Kekemelikten,

Psychophobia : Zihinden,

Psychrophobia : Soğumaktan,

Pteromerhanophobia : Uçmaktan,

Pteronophobia : Tüy ile gıdıklanmaktan,

Pupaphobia : Kuklalardan,

Pyrexiophobia : Yüksek ateşten,

Pyrophobia : Ateşten,

Radiophobia : Radyasyona maruz kalmaktan,

Ranidaphobia : Kurbağalardan,

Rectophobia : Rektal bir hastalığa yakalanmaktan,

Rhabdophobia : Cezalandırılmaktan,

Rhypophobia : Dışkılamaktan,

Rhytiphobia : Vücuttaki kırışıklıklardan,

Rupophobia : Kirden,

Russophobia : Ruslardan,

Samhainophobia : Cadılar Bayramından,

Sarmassophobia : Aşk oyunundan,

Satanophobia : Şeytandan,

Scabiophobia : Uyuzdan,

Scatophobia : Dışkıdan,

Scelerophibia : Kötü adamlardan,

Sciophobia Sciaphobia : Gölgelerden,

Scoleciphobia : Solucanlardan,

Scolionophobia : Okuldan,

Scopophobia veya Scoptophobia : Görülmekten den,

Scotomaphobia : Körlükten,

Scotophobia : Karanlıktan,

Scriptophobia : Resmi yazışmalardan,

Selachophobia : Köpek Balığından,

Selaphobia : Flaş ışığından,

Selenophobia : Aydan,

Seplophobia : Çürüyen şeylerden,

Sesquipedalophobia : Uzun kelimelerden,

Sexophobia : Karşı cinsten,

Siderodromophobia : Trenden, tren yolundan ve tren yolculuğundan,

Siderophobia : Yıldızlardan,

Sinistrophobia : Solda veya sol elde olan şeylerden

Sinophobia : Çinlilerden,

Sitophobia veya Sitiophobia : Yemek yemekten,

Snakephobia : Yılanlardan,

Soceraphobia : Kaynatadan,

Social Phobia : Sosyal statü içerisinde negatif değerlendirilmekten,

Sociophobia : Topluluktan,

Somniphobia : Uyumaktan,

Sophophobia : Öğrenmekten,

Soteriophobia : Birilerine bağlı olmaktan,

Spacephobia : Dış uzaydan,

Spectrophobia : Hayaletlerden,

Spermatophobia veya Spermophobia : Spermlerden,

Spheksophobia : Eşek arısından,

Stasibasiphobia veya Stasiphobia : Ayakta durmaktan veya yürümekten,

Staurophobia : Haç işareti veya sembolünden,

Stenophobia : Yakınımızdaki bir şeyden veya yerden

Stygiophobia veya Stigiophobia : Cehennemden,

Suriphobia : Farelerden,

Symbolophobia : Sembollerden,

Symmetrophobia : Simetriden,

Syngenesophobia : Akrabalardan,

Syphilophobia : Frengiden,

Tachophobia : Hızdan,

Taeniophobia veya Teniophobia : Tenyalardan,

Taphephobia Taphophobia : Canlı canlı gömülmekten,

Tapinophobia : Bulaşıcı bir hastalığa sahip olmaktan,

Taurophobia : Boğalardan,

Technophobia : Teknolojiden,

Teleophobia : 1) Kesin planlardan, 2) Dinsel ayinlerden,

Telephonophobia : Telefondan,

Teratophobia : Yaratıklardan,

Testophobia : Sınavdan,

Tetanophobia : Tetanozdan,

Teutophobia : Almanlardan,

Textophobia : Bazı kumaşlardan,

Thaasophobia : Oturmaktan,

Thalassophobia : Denizden,

Thanatophobia veya Thantophobia : Ölmekten,

Theatrophobia : Tiyatrodan,

Theologicophobia : İlahiyattan,

Theophobia : Tanrıdan ya da Dinden

Thermophobia : Isıdan,

Tocophobia : Hamilelikten,

Tomophobia : Ameliyattan,

Tonitrophobia : Yıldırımdan,

Topophobia : Sahne gibi yerlerden,

Toxiphobia veyaToxophobia veya Toxicophobia : Zehirlenmekten,

Traumatophobia : Yaralanmaktan,

Tremophobia : Titremekten,

Trichinophobia : Trişinozdan,

Trichopathophobia veya Trichophobia : Saçtan,

Triskaidekaphobia : 13 sayısından,

Tropophobia : Hareket etmekten,

Trypanophobia : Aşı olmaktan,

Tuberculophobia : Verem hastalığından,

Tyrannophobia : Zorbalardan,

Uranophobia veya Ouranophobia : Cennetten,

Urophobia : Sidikten,

Vaccinophobia : Aşılanmaktan,

Venustraphobia : Güzel kadınlardan,

Verbophobia : Kelimelerden,

Verminophobia : Mikropladan,

Vestiphobia : Giyinmekten,

Virginitiphobia : Tecavüze uğramaktan,

Vitricophobia : Üvey babadan,

Walloonphobia : Valonlardan,

Wiccaphobia: Cadılardan,

Xanthophobia : Sarı renkli olan her şeyden,

Xenoglossophobia : Yabancı dilden,

Xenophobia : Yabancılardan,

Xerophobia : Kuruluktan,

Xylophobia : Ağaç eşyalardan,

Xyrophobia : Usturadan,

Zelophobia : Kıskançlıktan,

Zeusophobia : Tanrıdan,

Zemmiphobia : Sıçandan,

Zoophobia : Hayvanlardan

korkuyoruz.

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz

Joker
Nasrettin Hoca Mertebesi Yükseltilen Eşek Hikayesi
Kitty Genovese Sendromu, Seyirci Kalma Etkisi
Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, Yuval Noah Harari
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley
Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı
Enflasyon Nasıl Hesaplanır, 2019 Enflasyon Sepeti
Joker
Susamam
Kaz Dağlarında Kaz Gibi Yolunmak
Çılgınlığın Ötesinde, In the Mouth of Madness
Ölümcül Sular, Crawl
Ritüel, Midsommar
Düşmanların En İyisi, The Best of Enemies