Cübbeli Ahmet Hoca’nın Işid Fetvası

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Cübbeli Ahmet Hoca

ZERRE KADAR ACIMAYIN

“Allah’ın dini en yüce olsun diye savaşan, ancak odur Allah yolunda” buyruluyor.

Yoksa “Cariye alayım, kadın alayım, kız alayım, hanım alayım, para alayım, onu bunu keseyim, onu doğrayayım, bunun köyünü basayım” olmaz.

Zındıklar! Allah kahreylesin onları.

Allah helak eylesin onları.

Onların hiç tutar tarafı yok.

İnsanlara zulmeden zalimler bunlar.

Birçoğu da kâfir bunların.

Ne Müslümanı, ne dini, ne imanı?!

Camiyi bombalıyorlar yahu!

“Kâbe’yi yıkacağım” diyor.

Medine ellerine geçse yeşil kubbeyi indirirler Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in başına.

Samimi söylüyorum. Zerre kadar acımayın.

Bunlar Hariciler (Bugünkü Işid).

Bunlar Hazreti Ali’yi kâfir oldu diye öldüren zihniyettir.

Bunlar cehennem köpekleridir. B

unların en büyük düşmanları bizim gibi kişilerdir. Ehl-i Sünnet insanları sevmezler.

Kâinatın Efendisi “Onlara rastlarsanız Ad ve İrem kavmi ile savaşırcasına onları katledin. Onları öldürene ecir, onların öldürdüklerine de şehitlik vardır’’ buyurmuştur. Kesin hadisler bunlar kesin.

CİHAT İCAP EDEBİLİR

Sahabe Şam’da Haricilerin kafalarını dizmişti.

Hazreti Ali Efendimiz bunlardan 6 bin mi, 10 bin mi ne kesti. Kafalarını üst üste dizmişlerdi.

Sahabe-i kiramdan biri geçiyordu “1, 2,3 değil, defaatle işitmediysem kulaklarım sağır olsun. Kâinatın Efendisi bu haricilerin cehennem köpekleri olduğunu bildirdi” dedi.

İşte yine uzantıları çıktı.

Allah şerlerinden muhafaza eylesin.

Onun için bizim dediğimiz cihat o değil.

Ama Allah yolunda cihat gerekir. 

İcap edebilir.

Vatan tehlikeye girer, canın gider, malın, namusun, dinin, imanın tehlike altında olabilir.

Böyle sıkıntılar var. Ne yapacaksın? O zaman Allah yolunda cihat farz olur. O zaman herkese farz olur.

Seferberlik denir ona.

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz