Cübbeli Ahmet Hoca’nın Işid Fetvası

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Cübbeli Ahmet Hoca

ZERRE KADAR ACIMAYIN

“Allah’ın dini en yüce olsun diye savaşan, ancak odur Allah yolunda” buyruluyor.

Yoksa “Cariye alayım, kadın alayım, kız alayım, hanım alayım, para alayım, onu bunu keseyim, onu doğrayayım, bunun köyünü basayım” olmaz.

Zındıklar! Allah kahreylesin onları.

Allah helak eylesin onları.

Onların hiç tutar tarafı yok.

İnsanlara zulmeden zalimler bunlar.

Birçoğu da kâfir bunların.

Ne Müslümanı, ne dini, ne imanı?!

Camiyi bombalıyorlar yahu!

“Kâbe’yi yıkacağım” diyor.

Medine ellerine geçse yeşil kubbeyi indirirler Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in başına.

Samimi söylüyorum. Zerre kadar acımayın.

Bunlar Hariciler (Bugünkü Işid).

Bunlar Hazreti Ali’yi kâfir oldu diye öldüren zihniyettir.

Bunlar cehennem köpekleridir. B

unların en büyük düşmanları bizim gibi kişilerdir. Ehl-i Sünnet insanları sevmezler.

Kâinatın Efendisi “Onlara rastlarsanız Ad ve İrem kavmi ile savaşırcasına onları katledin. Onları öldürene ecir, onların öldürdüklerine de şehitlik vardır’’ buyurmuştur. Kesin hadisler bunlar kesin.

CİHAT İCAP EDEBİLİR

Sahabe Şam’da Haricilerin kafalarını dizmişti.

Hazreti Ali Efendimiz bunlardan 6 bin mi, 10 bin mi ne kesti. Kafalarını üst üste dizmişlerdi.

Sahabe-i kiramdan biri geçiyordu “1, 2,3 değil, defaatle işitmediysem kulaklarım sağır olsun. Kâinatın Efendisi bu haricilerin cehennem köpekleri olduğunu bildirdi” dedi.

İşte yine uzantıları çıktı.

Allah şerlerinden muhafaza eylesin.

Onun için bizim dediğimiz cihat o değil.

Ama Allah yolunda cihat gerekir. 

İcap edebilir.

Vatan tehlikeye girer, canın gider, malın, namusun, dinin, imanın tehlike altında olabilir.

Böyle sıkıntılar var. Ne yapacaksın? O zaman Allah yolunda cihat farz olur. O zaman herkese farz olur.

Seferberlik denir ona.

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz

evlilik
Hz. Muhammed’in Evlilik İle İlgili Nasihatleri
dua
Hz. Muhammed Nasıl Dua Ederdi
barış
Hz. Muhammed ve İslamda Şiddet
Hz. Muhammed'in hayatı
BBC, Hz. Muhammed’in Hayatı, The Life of Muhammed, 3, Holy Peace, Kutsal Barış
Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır
Atatürk Tarafından Kurulan Fabrikalar, Kurumlar ve Kuruluşlar
Atatürk’e Bu Kadar Saygının ve Sevginin Nedeni
19 Mayıs 1919 Ruhunu Unutmayalım
Hıçkırık, Hichki, Tourette Sendromu Filmi
Genç Karl Marx, Le jeune Karl Marx
Fatih Sultan Mehmed Olabilirsin
Düşünmek Suç Olamaz
Beyaz Diş, White Fang, Croc Blanc, Jack London
Saptırma, Distorted, Distortion
İşçi Bayramı, Başka Türlü Bir Aşk, Labor Day
Sofra Sırları
Wikipedia’ya Özgürlük
TBMM Kukla Tiyatrosu ?D
Ağrılı Minik Leyla’da Melek Olmuş, Ben Böyle Siyasete…
Süleyman Soylu Doğru Olanı mı Yapıyor?
Şeker Portakalı, Jose Mauro De Vasconcelos
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Mark Manson
Olağanüstü Bir Gece, Stefan Zweig
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan Zweig