Atatürk Tarafından Kurulan Fabrikalar, Kurumlar ve Kuruluşlar

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki; “Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek manasında bütün bağımsızlığından mahrumiyet demektir”.

Tarihi olayları, gerçekleştiği zamanın şartlarını dikkate alarak değerlendirmek, insanın tarihi doğru anlamasını sağlar.

Yıllırca sürdürdüğü savaşlarda, en sonda 1. Dünya Savaşında da dört bir çevresinde açmak zorunda kaldığı cephelerde milyonlarca insanını şehit vermiş, padişahı mirasyedi misali, Mondros Mütarekesi ile kendi eli ile sömürge ülkelere vatan toprağını parsel parsel teslim etmiş Büyük Türk İmparatorluğunun, neredeyse bütün cephelerde mücadele eden, boyun eğmeyen zafer bağımlısı, başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Vatansever Vatandaşların bir araya gelerek kurduğu yerel Kuvayi Milliye güçlerinin, Kurtuluş Savaşı ile son düşman postalını da Anadolu’dan def ettikten sonra kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılanlar takdire değer. Tüm Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

İşte Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar kurulan kurum ve kuruluşların önemlileri…

1920 yılında;

 • Milli Mücadelenin haklı davasını tüm dünyaya duyurmak amacıyla ilk olarak Anadolu Ajansı kurulmuştur.

1923 yılında;

 • Türkiye Şeker Fabrikaları
 • Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
 • Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş.

… kurulmuştur.

1924 yılında;

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi ve ticarette kalkınmasına katkıda bulunması amacıyla Türkiye İş Bankası
 • Ankara Fişek Fabrikası
 • Gölcük Tersanesi
 • Türk Kadınlar Birliği
 • Anadolu Sigorta
 • Bursa Karacabey Harası
 • 1924 – Türkiye Tütüncüler Bankası

… kurulmuştur.

1925 yılında;

 • Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan Feshane Yünlü Dokuma, Beykoz Deri ve Kundura ile Hereke ipekli ve Yünlü Dokuma Fabrikalarını devralarak işletilmesini sağlamak amacıyla Sanayi ve Maadin Bankası
 • Ankara Orman Çiftliği (Çiftliğin tüm masrafları Atatürk tarafından karşılanmış, yine 1937’de Atatürk, çiftlikleri ve içerisindeki köşkleri Türk milletine armağan etmiştir.)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukçu ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara Hukuk Fakültesi (Ankara Adliye Hukuk Mektebi)
 • Silah, bomba ve cephane üretecek olan Şakir Zümre Fabrikası
 • Adana Mensucat (Dokuma) Fabrikası
 • Türk Hava Kurumu
 • Eskişehir Hava Tamirhanesi
 • Eskişehir Cer Atölyeleri

… kurulmuştur.

1926 yılında;

 • Çıkarılan bir yasa ile petrol arama ve işletme hakkı devlete verilmiştir.
 • Emlak ve Eytam Bankası
 • Alpullu Şeker Fabrikası
 • Uşak Şeker Fabrikası
 • Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası
 • İnşaat demiri üreten ilk haddehane (İstanbul’da)
 • Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri
 • Bakırköy Çimento Fabrikası
 • Devlet İstatistik Enstitüsü

… kurulmuştur.

1927 yılında

 • Kırıkale Mühimmat Fabrikası
 • Bünyan Dokuma Fabrikası
 • Eskişehir Kiremit Fabrikası
 • Bursa Dokumacılık Fabrikası kurulmuştur.
 • Köy Öğretmen Okulları
 • Devlet Demiryolları
 • İş Bankası ve Anadolu Ajansının %70’ine sahip olduğu Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi

… kurulmuştur.

 • Ankara-Kayseri, Samsun-Havza-Amasya tren hatları yapımına başlanmış; sonraki beş yılda Amasya-Zile, Ankara-Sivas, Kayseri-Şarkışla, Kütahya-Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı, Gölbaşı-Malatya, Ulukışla-Niğde, Zile-Sivas, Kütahya-Balıkesir gibi tren hatları yapılmıştır.

1928 yılında

 • Koruyucu hekimliğin tahlil, kontrol, üretim ve araştırma görevlerini yürütmek amacıyla Merkez Hıfzısıhha Müessesesi 
 • Kırıkkale Elektrik Santrali
 • Kırıkkale Çelik Fabrikası 
 • Malatya Elektrik Santralı
 • Ankara Çimento Fabrikası
 • İstanbul Bomonti’de Türk Mensucat Fabrikası
 • Gaziantep Mensucat Fabrikası

… kurulmuştur.

 • Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alınmıştır

1929 yılında;

 • Ankara Havagazı Fabrikası 
 • Ayancık Kereste Fabrikası
 • Trabzon Hidroelektrik Santralı
 • İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası
 • Paşabahçe Rakı ve ispirto Fabrikası

… kurulmuştur.

 • Mersin-Adana, Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları yabancılardan satın alınmıştır.
 • Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alınmıştır.

1930 yılında;

 • Kayaş Kapsül Fabrikası
 • Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat Üretim Tesisleri
 • Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası

… kurulmuştur.

1931 yılında;

 • Türk tarihinin araştırılması amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
 • Bölge Sanat Okulları
 • Tekel Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Türk Tarih Kurumu
 • Devlet Sanayi Ofisi
 • Türk dilinin araştırılması ve Türkçenin güncel sorunlarıyla ilgilenilmesi için Türk Dil Kurumu

… kurulmuştur.

1932 yılında;

 • Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası kurulmuştur.
 • İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alınmıştır

1933 yılında;

 • Sanayi kuruluşlarına kredi vermek ve tüm bankacılık işlerini yapmak ve sanayinin gelişmesine ilişkin tedbirler almak üzere Sümerbank 
 • İller Bankası
 • Devlet Hava Yolları
 • Petrol Arama ve İşletme İdaresi
 • Altın Arama ve İşletme İdaresi
 • Halkbank
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü

… kurulmuştur.

1934 yılında;

 • Eskişehir Şeker Fabrikası
 • Turhal Şeker Fabrikası
 • Konya Ereğli Bez Fabrikası
 • Bakırköy Bez Fabrikası
 • Bursa Süt Fabrikası
 • İzmit Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası
 • Zonguldak Antrasit Fabrikası
 • Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası
 • Keçiborlu Kükürt Fabrikası
 • Isparta Gülyağı Fabrikası
 • Ankara, Konya, Eskişehir, Sivas Buğday Siloları
 • Kayseri Bez Fabrikası

… kurulmuştur.

1935 yılında;

 • Devletin maden ve enerji ihtiyacını sağlamak amacıyla Etibank
 • Etimaden
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü
 • Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası
 • Ankara Mamak Gaz Maskesi Fabrikası
 • Nazilli Basma Fabrikası
 • Bursa Merinos Fabrikası
 • Gemlik Suni İpek Fabrikası
 • Türkkuşu
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi

… kurulmuştur.

 • İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alınmıştır

1936 yılında;

 • Madenlerin millileştirilmeye başlanmıştır…
 • Ankara Çubuk Barajı
 • Zonguldak Taş Kömürü Fabrikası
 • Nuri Demirağ Uçak Fabrikası
 • Malatya Sigara Fabrikası
 • Malatya İplik Fabrikası
 • Bitlis Sigara Fabrikası
 • Elazığ Şark Kromları İşletmesi

… kurulmuştur.

 • İzmir Havagazı Şirketi ve İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alınmıştır.

1937 yılında;

 • Malatya Bez Fabrikası
 • Ankara Bira Fabrikası
 • İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası
 • Karabük Demir Çelik Fabrikası
 • Urfa Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği
 • Denizbank
 • Yozgat Termo-Elektrik Santralı
 • Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü
 • Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alınmıştır
 • Diyarbakır-Cizre demiryolu yapılmıştır
 • Trakya-İstanbul Demiryolları yabancılardan satın alınmıştır
 • İstanbul ve Trakya Demiryolları’nın yabancılardan satın alınmıştır
 • İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alınmıştır
 • Murgul Bakır İşletmeleri satın alınmıştır

1938 yılında;

 • Divriği Demir Ocakları
 • Eskişehir ispirto Fabrikası
 • Sivas Çimento Fabrikası
 • Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
 • Fiskobirlik

… kurulmuştur.

Yukarıda yazılanlar çok tanıdık geldi değil mi? Satıldılar, peşkeş çekildiler, kapatıldılar, yok edildiler…

Vatanseverlerin, benim vatanımda üretilsin diye, hem de yok zamanlarda yaptıklarını, alternatifini kurmadan satanlar, peşkeş çekenler, kapatanlar hain değil de nedir!

Paylaş; başkaları da faydalansın!

Yorum yaz

Joker
Nasrettin Hoca Mertebesi Yükseltilen Eşek Hikayesi
Kitty Genovese Sendromu, Seyirci Kalma Etkisi
Kimi Takip Ettiğinize Dikkat Edin
Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, Yuval Noah Harari
Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Victor Hugo
Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley
Bir Ömür Nasıl Yaşanır, İlber Ortaylı
Enflasyon Nasıl Hesaplanır, 2019 Enflasyon Sepeti
Joker
Susamam
Kaz Dağlarında Kaz Gibi Yolunmak
Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw, Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw
Joker
Dostumun Yolculuğu, A Dog’s Journey
Zoom