Değirmen, Sabahattin Ali

Paylaş; başkaları da faydalansın!

değirmen, Sabahattin Ali

D&R kitabevinde çok satanlar listesinde kapağının mavi rengi ilgimi çekmişti “Kürk Mantolu Madonna” kitabının.

Aldım, okudum… Dedim ki bu Sabahattin Ali ne büyük bir yazarmış be!

Biyografisini google amca’da bulabilirsiniz diye yazmıyorum.

Kürk Mantolu Madonna kitabını okuduktan sonra YKY’den Sabahattin Ali’nin çıkmış bütün kitaplarını aldım.

Yaşadığı dönemde karşılaştığı olayları, yaşadıklarını müthiş, canınızı sıkmayacak bir betimlemeyle ve zengin kelimelerle anlatıyor ve olayları sanki öykünün kahramanı sizmişsiniz gibi hafızanızda canlandırmanızı sağlıyor Sabahattin Ali…

Wikipedia’da Sabahattin Ali’nin tarzını şöyle anlatmışlar: Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırarak, ezilen insanların acılarını, sömürülmesini dile getirmiş ve aydınlar ile kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirmiştir…

Ankara’da koltuklarında oturarak ülkeyi yönettiği zannedenler eğer Sabahattin Ali’nin yazdıkları dikkatle okuyup anlasalardı; Ankara’dan güzel görünen güllük gülistanlık Anadolu insanının, devletin kendisini bir halt zanneden memurları tarafından nasıl devlete kindarlaştırıldığını sezinlerler ve önlem alma gayreti içerisinde olurlardı fakat böyle yapmadılar. Anlamadılar, muhalif gördüler ve bertaraf ettiler.

Türk insanının gelişmesindeki en büyük engel olan: “ya taraf olursun ya bertaraf olursun” anlayışının 1948 yılındaki kurbanı olarak 1948 yılında 41 yaşında öldürülen Sabahattin Ali eğer özgürce yazmasına ve yaşamasına müsaade edilseydi Türkiye’nin dünyada Viktor Hugo, Dostoyevski, Tolstoy, Ernest Hamingway, Charles Dickens.. kadar üne kavuşabilirdi. Ki zamanımızda Sabahattin Ali’nin tüm yazıtları Bulgaristan’ın tüm okullarında okutulmaktadır.

Değirmen kitabında Sabahattin Ali’nin yazmış olduğu öyküleri hiç canınız sıkılmadan okuyacaksınız.

Değirmen kitabında kelime dağarcığıma eklenen kelimeler;

İstihfaf: Küçümseme, hor görme, hafifseme

İstihza: Gizli veya kinayeli bir biçimde alay

Velut: Çok eser ortaya koyan, verimli

Vuzuh: Açık olma durumu, açıklık, aydınlık

Mütecessis: Gizliyi arayan, gizliyi gözetleyen

Rikkat: İncelik, naziklik

Zerdeva: Ağaç sansarı

Tekit: Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma

Sayha: Bağrış, çığlık

Halita: Karışım

Hamletmek: Bir sebebe yüklemek, yormak

Şetaret: Sevinç, şenlik, neşe

İştiyak: Göreceği gelme, özleme

Teenni: İlerisini düşünerek acelesiz iş görme, ağır davranma

Kavil: Sözleşme, anlaşma

Müstantik: sorgu yargıcı

Müddeiumumilik: savcılık

Talik: Erteleme

Mübahase: Bir konu hakkında iki veya daha çok kişinin karşılıklı konuşması

Dehalet: Sığınma, korunma

Müziç: Bunaltıcı, tedirgin edici

Tenasüp: Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı

Zulmet: Karanlık

Mamure: Bayındır yer, insan bulunan yer

Tahrirat: Resmî bir daire tarafından yazılan yazılar ve mektuplar

Tahassüs: Duygulanma, duygulanım

Tenevvü: Çeşitlilik

Hamakat: Ahmaklık

Çeşmiçerez olmak: İçli dışlı olmak

Mutadi: Alışkanlık

Mesame: Deri üzerindeki göze görünmeyen delikler

İstintak:Sorgu

Nahvet: Kibir, gurur, burnu büyüklük

İtidal: Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük, soğukkanlılık

Muavenet: Yardım

Paylaş; başkaları da faydalansın!

1 Yorum

  1. important source 27 February 2018

Yorum yaz

evlilik
Hz. Muhammed’in Evlilik İle İlgili Nasihatleri
dua
Hz. Muhammed Nasıl Dua Ederdi
barış
Hz. Muhammed ve İslamda Şiddet
Hz. Muhammed'in hayatı
BBC, Hz. Muhammed’in Hayatı, The Life of Muhammed, 3, Holy Peace, Kutsal Barış
Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır
Atatürk Tarafından Kurulan Fabrikalar, Kurumlar ve Kuruluşlar
Atatürk’e Bu Kadar Saygının ve Sevginin Nedeni
19 Mayıs 1919 Ruhunu Unutmayalım
John Doe: Adalet, John Doe: Vigilante
Hıçkırık, Hichki, Tourette Sendromu Filmi
Genç Karl Marx, Le jeune Karl Marx
Fatih Sultan Mehmed Olabilirsin
Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Jurassic World: Fallen Kingdom
Tükeniş, Extinction
Dev Avcısı, I Kill Giants
John Doe: Adalet, John Doe: Vigilante
Türk Lirası Neden Değer Kaybediyor
Wikipedia’ya Özgürlük
TBMM Kukla Tiyatrosu ?D
Ağrılı Minik Leyla’da Melek Olmuş, Ben Böyle Siyasete…
Şeker Portakalı, Jose Mauro De Vasconcelos
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı, Mark Manson
Olağanüstü Bir Gece, Stefan Zweig
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan Zweig